Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen rådgiver om natur- og miljøbeskyttelse og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem.

Gudenåkomitéen rådgiver desuden alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord.

Gudenåkomitéen sekretariatbetjenes af:

Majbritt Kjeldahl Lassen - Koordinator
Gudenåkomitéen, Viborg Kommune
Teknik og Miljø, Natur og Vand
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
Telefon: 5144 4943
E-mail: makla@viborg.dk

Anni Nørskov Mørch - Projektleder
Gudenåkomitéen, Viborg Kommune
Teknik og Miljø, Natur og Vand
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
Telefon: 2348 0532
E-mail: annmo@viborg.dk