Ændrede vigepligtsforhold i krydset ved Romalt Boulevard/Ørneborgvej

I forbindelse med jordkørslen fra Nordic Waste til genbrugsstationen på Ørneborgvej i Romalt, er der blevet åbnet en midlertidig arbejdsvej, hvor trafikanter skal være opmærksomme på ændrede vigepligtsforhold i krydset Romalt Boulevard / Ørneborgvej

Vær opmærksom på de ændrede vigepligtsregler i krydset Romalt Boulevard / Ørneborgvej