Flere løsninger er i spil i kampen for at redde Alling Å

Randers Kommune arbejder på højtryk for at omlægge Alling Å og undgå en større miljøskade i forbindelse med jordskredet på Gl. Århusvej 110, hvor Nordic Waste ligger. Samtidig er kommunen nu begyndt at forberede etableringen af et nyt vådområde, så overfladevand fra arealerne ved virksomheden kan blive renset før det når længere ned i åen og ud i Randers Fjord.

Siden tirsdag har Randers Kommune, entreprenører og beredskab arbejdet i døgndrift på at forhindre en større miljøskade i Alling Å som følge af jordskredet på Gl. Aarhusvej, hvor Nordic Waste ligger.

Det igangværende arbejde går ud på i al hast at omlægge og rørlægge åen, så den passerer forbi Nordic Wastes matrikel på modsatte side af vejen. Og fredag (22/12) er Randers Kommune også begyndt at forberede etableringen af et nyt vådområde på arealet nordøst for Nordic Waste.

Arealet grænser op til den sydlige del af Ølst og ud mod motorvejen, og selve anlægsarbejdet forventer Randers Kommune begynder den 27. december.

Se kort over løsningerne

Vådområde skaber større sikkerhed for rent vand i åen

Formålet med etableringen af vådområdet er først og fremmest at sikre, at overfladevand bliver renset, før det løber længere ned i åen og ud i fjorden.

"Rørløsningen vil sørge for, at vandet i åen kan løbe frit, men vi skal også håndtere, at overfladevand fra Nordic Waste bliver renset før det løber ned i å-løbet. Derfor er vi gået i gang med at etablere vådområdet, der samtidig vil sikre, at vi er forberedte på den situation der kan opstå, hvis fx rørene kollapser eller vandstanden ved den midlertidige dæmning, vi har etableret, bliver for høj og vandet løber uden om rørledningen," siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Vådområdet kommer til at fungere efter de samme principper som et regnvandsbassin, hvor eventuel forurening fra overfladevand lægger sig som slam på bunden, der kan suges op. Det vil således kunne sikre, at microfiller fra dæmningen, som Nordic Waste har etableret på deres matrikel, kan nå at bundfælde sig i vådområdet før vandet siver længere ned i åen.

Rørlægning tæt på at være færdig

Randers Kommune vil arbejde med etableringen af vådområdet sideløbende med rørlægningen. Torsdag var dette arbejde udfordret af især regnen, der skabte risiko for, at vandstanden ved den midlertidige dæmning blev for høj. Det er dog lykkedes i samarbejde med beredskabet at holde vandet skak med forskellige pumpeløsninger. Derudover har Randers Kommune begrænset vandgennemstrømningen i Alling Å længere mod syd og samlet set har det sænket vandstanden. Hvis alt går vel forventer Randers Kommune at være færdige med rørlægningen den 23. eller 24. december.

I forhold til selve jordskredet kører Randers Kommune i øjeblikket løbende jord væk fra Gl. Århusvej for at begrænse jordskredet mest muligt. Men dette vil stoppe, når rørlægningen er afsluttet.

"Vi kan ikke stoppe jordskredet, så det arbejde vi lige nu udfører i forhold til jordskredet drejer sig om at holde en arbejdsplads fri for jord. Så snart rørlægningen er afsluttet, vil det stoppe, og så skal vi have jorden til at sætte sig, så den igen er stabil. Til den tid skal vi forholde os til den permanente løsning og genetablering af området og å-løbet, så det igen får god økologisk tilstand," siger Jesper Kaas Schmidt.