Første foreløbige opgørelse over udgifter sendt til Nordic Waste

Fredag den 12. januar 2024 har Randers Kommune sendt første foreløbige opgørelse over udgifter til at afværge en miljøkatastrofe i Alling Å.

Første foreløbige opgørelse er sendt til Nordic Waste

Opgørelsen er sendt til virksomheden Nordic Waste.

Opgørelsen lyder på 41.534.917 kr. ex moms. Randers kommune er nemlig ikke momsregistreret.

”Da vi opgør pr. 9. januar 2024, er det regninger vi har fået fra den 19. december og frem til 9. januar. Men det er en foreløbig opgørelse, for der kan komme flere regninger for perioden. Det er derfor vigtigt at understrege, at det er den første foreløbige opgørelse,” fortæller Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Randers Kommune har afholdt udgifterne, fordi kommunen er forpligtet til at udføre selvhjælpshandling i medfør af miljøbeskyttelseslovens §70, stk. 1, og regningens sendes til Nordic Waste i overensstemmelse med forureneren betaler-princippet.

Se hele følgebrevet til Nordic Waste.