Foredrag om hverdagen med demens for pårørende

Arena Randers lægger lokaler til, når Randers Kommune holder gratis foredrag for pårørende til mennesker med demens. Næste foredrag foregår mandag d. 7. marts, og deltagere kan få input til nye måder at være sammen på, når en demenssygdom er flyttet ind i familien.

Foråret 2022 byder på fire foredrag med fokus på forskellige aspekter af demens og livet som pårørende. Der er tre foredrag tilbage i foredragsrækken, og emnet for næste oplæg er hverdagen med demens, og hvordan man kan være sammen med sine nærmeste på nye måder i både tale og handling.

"Det kan for eksempel være svært for et menneske med demens at svare på konkrete spørgsmål, og det kan blive udfordrende at være sammen med venner og familie i mange timer ad gangen. Deltagerne i næste foredrag får input til, hvordan man kan takle de nye situationer, der opstår, og sætte nye rammer for hverdagssituationer", siger demenskonsulent Jette Baagøe.

I pausen har deltagerne mulighed for at tale med Randers Kommunes demenskoordinatorer og få gode råd til den situation, de selv står i.

Varme anbefalinger fra deltagere

Knap 50 deltagere mødte op til forårets første foredrag, der handlede om sygdomsforståelse.

"Min kone har en demenssygdom, og selvom jeg allerede ved meget om emnet, så er der alligevel altid guldkorn i sådan et oplæg. Jeg kommer helt sikkert til de næste foredrag også", siger Ole Nielsen, der deltog i det første foredrag for pårørende til mennesker med demens i Arena Randers.

En anden deltager, Solvej Tang-Petersen, er bostøtte i et hjem, hvor et medlem af familien har fået konstateret demens.

"Det er rigtig godt at få noget mere viden om de udfordringer, der rammer en familie, når en af parterne har fået demens. Jeg vil helt sikkert anbefale alle med en interesse for emnet at komme til disse foredrag. Der bliver virkelig gået i dybden med tingene", siger Solvej Tang-Petersen.

Næste foredrag foregår mandag den 7. marts kl. 18.45 i Arena Randers. Der er ikke tilmelding til arrangementet, så man møder bare op og orienterer sig om lokation på skærmene ved indgangen. Emnerne for de efterfølgende foredrag er musikkens betydning for mennesker med demens og jura og demens.