Forslag til placering af ny havnevej kommer i høring

Et forslag til placering af en ny vej til havnen og vejforbindelse til en kommende bro over fjorden skal i høring. Samtidig vil der blive arrangeret et borgermøde om forslaget. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 27. april 2020.

Randers Kommune er i fuld gang med forberedelserne til en større ændringen af vejnettet på sydsiden af Randers Fjord, hvor en ny havnevej og bro over fjorden blandt andet skal lette trafikken på Randers Bro. Og nu bliver det muligt at kommentere et af de helt centrale spørgsmål i projektet; nemlig selve placeringen af den nye havnevej og vejforbindelserne til den kommende bro, Klimabroen.

På mødet den 27. april 2020 har Randers Byråd således besluttet, at et forslag til linjeføring af den nye havnevej og vejforbindelser til Klimabroen skal i høring. Undervejs i høringsperioden vil der desuden blive arrangeret et borgermøde om planerne, og i tilfælde af, at forbuddet mod forsamlinger fortsætter med at være gældende, vil mødet blive holdt digitalt.

Se forslaget til linjeføring (alternativ 2)

OPDATERING: Der afholdes online borgermøde om planerne tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 17 - 18.30 via Facebook Live. Følg med på Randers Kommunes Facebookside.

Over 22.000 færre biler på Randers Bro

Etableringen af den nye havnevej og broforbindelse over fjorden vil medføre en markant aflastning af trafikken omkring Randers Bro og Havnegade. Ifølge beregninger vil der daglig køre 22.100 færre biler i døgnet over Randers Bro.

Men det vil også være et projekt, der vil få negative konsekvenser for borgere og virksomheder både direkte og indirekte.

Berørte borgere og virksomheder er kontaktet

Den foreslåede placering af havnevejen vil betyde ekspropriation af såvel private hjem som virksomhedsarealer, mens andre borgere og virksomheder bliver berørt mere indirekte ved at skulle leve med væsentligt mere trafik end i dag og ændrede adgangsforhold til deres ejendom.  

Randers Kommune har kontaktet borgere og virksomheder, som bliver direkte eller indirekte berørt af forslaget til linjeføringen. Formålet har været at informere om projektet og den kommende høringsfase. Og for at minimere den usikkerhed, som projektet medfører.

Anlægsarbejde går i gang i 2021

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 har byrådet besluttet, at etableringen af den nye Havnevej skal være i gang i 2021. Det er derfor nødvendigt, at linjeføringen af Havnevejen fastlægges i løbet af foråret 2020

Forslaget til linjeføring kommer i høring inden sommerferien. Der kommer flere informationer om høringen og borgermødet på www.randers.dk