Her er stemmen bag en ny telefon-hotline for borgere i Ølst

Birgith Jespersen er en af de to receptionister på Randers Sundhedscenter, der er stemmerne bag det nye hotline-tilbud til borgere i Ølst. Hotlinen er sat i verden på grund af situationen ved Nordic Waste, og er et tilbud for utrygge borgere fra Ølst, der kan ringe ind og få hjælp og rådgivning af blandt andre Sundhedsplejen, Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Selvhjælp Randers

Birgith Jespersen er en af stemmerne bag Ølst-hotline

Et af de nye tilbud i Randers Kommunes støtteorganisation til borgere, der er berørt af situationen ved Nordic Waste, er hotlinen, som utrygge borgere kan ringe ind til og få støtte og vejledning af sundhedscenteret til at finde de rette tilbud. En af dem, der sidder klar ved telefonen er Birgith Jespersen, der er receptionist i Sundhedscenteret.

”Vi er to, der deler opgaven, og vi har fået en telefon med et telefonnummer, som borgerne i Ølst kan ringe ind til. På den måde kan de være trygge ved, at vi som udgangspunkt kender lidt til deres situation og omvendt ved vi, at når den telefon ringer, så er det en borger fra Ølst, der sidder i den anden ende,” siger hun.

Når en borger i Ølst ringer ind til hotlinen, vil Birgith Jespersen og hendes kollega gøre alt, hvad de kan for at hjælpe borgeren videre til den rigtige fagperson i sundhedscenteret eller hos centerets samarbejdspartnere.

”Hvis en familie har brug for et ekstra besøg af sundhedsplejersken, kan man ringe ind og ønske det, eller har man brug for nogen at snakke med, så kan vi sætte borgeren i forbindelse med de rigtige fagpersoner hos Selvhjælp Randers. Vi hjælper så godt, vi overhovedet kan. Så ring endelig ind,” siger Birgith Jespersen.

Blandt tilbuddene fra Randers Sundhedscenter til Ølst-borgere er:

  • Trivselssamtale for børn
  • Ekstra trivselsbesøg til spædbørnsfamilier
  • Telefonrådgivning for forældre med børn under 18
  • Samtaleforløb hos Selvhjælp Randers for voksne, unge og børn
  • Omsorgssamtaler for ældre

”Vi er vandt til at hjælpe folk rundt til de rigtige fagpersoner i Sundhedscenteret, så det giver rigtig god mening, at det er mig og min kollega, der tager telefonen, når de ringer. Vi har sat os godt ind i det, og er klar til at hjælpe borgerne videre,” siger Birgith Jespersen.