Ny pumpeløsning skal give mere tid til at redde Alling Å

Randers Kommune fortsætter det intensive arbejde med at redde Alling Å. I løbet af dagen har arbejdet været fokuseret på at ændre løsningen fra en fast rørlægning af Alling Å til en fleksibel pumpeløsning. Det skyldes at Gl. Aarhusvej ikke længere kan yde den nødvendige beskyttelse for rørene. Randers Kommune forventer, det er en mere permanent og sikker løsning i takt med at jordskredet, får lov at fortsætte

Arbejdet ved Nordic Waste. Foto: Randers Kommune

Randers Kommunes arbejde med at forhindre en miljøskade i Alling Å som følge af jordskredet hos virksomheden Nordic Waste på Gl. Aarhusvej fortsætter lørdag. Situationen udvikler sig hurtigt på arbejdsområdet, så fredagens plan med rørlægning af Alling Å, hvor åens forløb med egne kræfter skulle løbe gennem store faste rør, er ændret.

Selve Gl. Aarhusvej skulle have fungeret som beskyttelse for rørene, men jordskredets kræfter har i dag revet vejen med sig. Derfor har entreprenørerne udvidet længden af det område, hvor Alling Å er tørlagt og indsat pumper, der skal flytte vandet i pumperør over jordbunkerne og udenom den tørlagte del af åen. Det giver plads nok til at lade jordskredet fortsætte for til sidst at sætte sig, så Randers Kommune på et tidspunkt kan optage genoprettelsen af Alling Å.

"Vi er fortsat i gang med at afværge en miljøskade i Alling Å. Den nye pumpeløsning forventes at kunne bruges, indtil jordmasserne begynder at sætte sig. Meldingen fra folkene på arbejdsområdet er, at vi hurtigt og effektivt kan flytte og udvide pumperørene i takt med, at jorden skrider. På den måde risikerer vi ikke, at jorden skrider hen over rørene og beskadiger dem. Det er meget vigtigt, at vi får pumpet vandet forbi arbejdsområdet, så åens forløb kan fortsætte på den anden side," siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Den nuværende pumpeløsning er midlertidig, og Randers Kommune laver den endelige pumpeløsning om et par uger.

Fortsat brug for at rense overfladevand fra Nordic Waste før det løber i åen

Sideløbende med pumpeløsningen har Randers Kommune fremrykket etableringen af vådområdet syd for Ølst, der har til formål at sikre, at overfladevandet fra virksomhedens arealer bliver renset, før det løber længere ned i åen og ud i fjorden. Gravearbejdet og dannelse af dige ind mod Ølst igangsættes 1. juledag den 25. december.

"Den løsningsmodel vi arbejdede efter i går, er anderledes i dag. Vi er i løbende kontakt med Miljøstyrelsen, som støtter de løsninger, vi foreslår. Selvom tingene udvikler sig, så formår vi at justere vores løsninger hurtigt og effektivt, og i den forbindelse skal der lyde stor ros til alle de mennesker, der midt i juletiden arbejder på at sikre Alling Å," siger Jesper Kaas Schmidt.

Fokus på at handle

Randers Kommune vil den kommende tid have fuld fokus på at handle ved at køre jord væk, skabe vådområde og pumpe vandet videre:

"Jeg har stor forståelse for, at arbejdet på området har offentlighedens interesse og særligt borgerne i Ølst og området omkring Nordic Waste. Men vi er fortsat nødsaget til at prioritere arbejdet med at beskytte miljøet. Så snart vi har mulighed for det, vil vi invitere til borgermøde og svare på de spørgsmål og bekymringer, borgerne har. Indtil nu vil vi sørge for at holde borgere orienteret så godt som muligt skriftligt. Jeg vil understrege, at vi gør alt hvad vi kan for at få styr på situationen," siger Jesper Kaas Schmidt.

Overblik over situationen