Ny uddannelsespolitik er vedtaget

Folkeskolerne i Randers skal ruste eleverne bedst muligt til en fremtid i forandring, og flere unge skal i uddannelse. Det er kerneområderne i den uddannelsespolitik, som Randers Byråd har vedtaget på mødet den 20. maj 2019.

Børn og unge skal dannes og uddannes, så de kan realisere deres drømme og håb for fremtiden. Samtidig skal Randers som en attraktiv uddannelsesby være med til at sikre, at flere unge under 25 år gennemfører en ungdomsuddannelse. Sådan lyder ambitionen og retningen i den uddannelsespolitik, som Randers Byråd har vedtaget på mødet den 20. maj 2019.

Den ny politik udspringer af byrådets vision ”Vi tør gå nye veje” og de seks politiske målsætninger, som knytter sig til visionen. Uddannelsespolitikken tager især afsæt i målsætningerne:

  • Flere i uddannelse eller beskæftigelse
  • Flere skal mestre eget liv

Et forslag til politikken har været i offentlig høring og på den baggrund er den endelige politik nu vedtaget.

Ny vision og nye politikker

Randers Kommune er i øjeblikket ved at revidere samtlige politikker, der beskriver de politiske fagudvalgs fokusområder. Politikkerne tager alle udgangspunkt i byrådets vision. Nogle af disse nye politikker er allerede vedtaget, mens andre er på vej.

Overblik over byrådets vision og politikker