Nye regler for brugen af Randers Midtby er i høring

Et nyt regulativ, der giver et samlet overblik over regler for brugen af de offentlige vejarealer i Randers Midtby, er i høring. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 5. oktober 2020.

Det skal være tydeligere, hvordan Randers Midtbys offentlige vejarealer kan og må bruges.

Derfor er Randers Kommune på vej med et nyt samlet regulativ for hele midtbyen, og på mødet den 5. oktober har Randers Byråd besluttet at sende det nye regulativ ”Veje og pladser for alle, Midtbyregulativ” i offentlig høring i 8 uger.

Som det er i dag er der regulativer for forskellige områder af midtbyen og ønsket med det nye regulativ er at erstatte dem med ét samlet regulativ for hele området inden for centerringen. Formålet er at skabe klarere vilkår for bl.a. brugen af vejarealer til udeservering, vareudstillinger og arrangementer.

Regulativet indeholder generelle vilkår. Der vil blive foretaget individuel vurdering af hver enkelt ansøgning.