Ølst-borgere får støtteorganisation

Der bliver nu etableret en støtteorganisation for Ølst-borgere, og den skal fintunes sammen med en dialoggruppe 5-7 borgere fra Ølst. Hvem der skal deltage i gruppen, er op til dem, der melder sig fra Ølst.

”Målet med støtteorganisationen er, at vi gerne vil imødekomme, at der opstår mange spørgsmål og mange tanker og bekymringer i Ølst, som er nabo til Nordic Waste skadestedet,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Støtteorganisationen rummer tilbud som trækker på tværs af forvaltningen i Randers Kommune og arbejdet med at sammensætte tilbuddet går nu i gang.

Blandt støtte-tilbuddene er, at kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt rækker ud til advokater i Randers og omegn for at høre, om de vil stille til frivillig rådgivning og advokathjælp for borgerne i Ølst.

Fra Børn og Skole forvaltningen kommer tilbud om telefonisk rådgivning med en fremskudt socialrådgiver fra Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Sundhedsområdet bidrager med et tilbud om psykologsamtaler for unge i 20-24-årsalderen, sundhedsplejen i skolen tilbyder trivselssamtaler med børn efter behov og tilbyder spædbarnsfamilier et ekstra trivselsbesøg. Der bliver også set på, om det er relevant, at sundhedsbussen kommer forbi Ølst, ligesom sundhedsforvaltningen vil gå i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Og Sundhed opretter også en hotline hvor borgere fra Ølst kan ringe mellem kl. 9-16.

Fra Teknik og Miljø området vil man stille med en medarbejder fra skadestedet i Ølst med jævne mellemrum for at fortælle om nyt fra skadestedet og hvad der sker.

Fra Ældreområdet vil der komme tilbud om omsorgssamtaler med ældre i Ølst, der er omfattet af kommunens ældrepleje.

Og i forhold til kommunikation vil det blive undersøgt om det er muligt at lave en sms-kæde, der vil blive omdelt nyheder i postkassen, de samlede tilbud vil blive formidlet, ligesom der kan komme information i e-boks, og borgerne kan følge med i situationen på kommunens hjemmeside.

”Samtidig vil vi på Socialområdet gå i dialog med Selvhjælp Randers for at drøfte mulige relevante tilbud, som dialoggruppen fra Ølst finder relevante,” fortæller Jesper Kaas Schmidt.