Placering af ny vej til havnen er fastlagt

Randers Byråd har på mødet den 7. september 2020 vedtaget linjeføringen af en ny vej til Randers Havn. Dermed kan forvaltningen nu fortsætte detailplanlægningen, så anlægsarbejdet kan gå i gang næste år.

Randers Kommune er i gang med at forberede anlæg af en ny havnevej, og nu har Randers Byråd taget stilling til et af de helt centrale spørgsmål i projektet: Nemlig linjeføringen af den nye vej.

På mødet den 7. september 2020 har Randers Byråd besluttet, at den nye havnevej skal kobles på det overordnede vejnet ved krydset Grenåvej/Clausholmsvej. Og vejen skal etableres således, at den i fremtiden kan blive direkte forbundet med en kommende Klimabro.

Se linjeføringen af den nye havnevej og forbindelsesvej til Klimabroen (alternativ2)

Forslaget til linjeføring har været i høring, og i alt er der kommet 88 høringssvar.

Se alle høringssvar

Anlægsarbejde går i gang i 2021

Med vedtagelsen af linjeføringen for den nye havnevej kan forvaltningen nu fortsætte detailplanlægningen. Byrådet har besluttet, at etableringen af vejen skal være i gang i 2021. Dermed går anlægsarbejdet i gang næste år og planen er, at havnevejen er færdig i 2023.

Samtidig fortsætter forberedelserne til Klimabroen, hvor Randers Kommune håber på medfinansiering fra staten, da der er tale om et projekt med meget stor samfundsøkonomisk værdi. Forventningen er, at etableringen af Klimabroen kan gå i gang i 2028/29.

Færre biler og tung trafik i Randers C

Når både havnevejen og klimabroen er færdigbygget vil det medføre en markant aflastning af trafikken omkring Randers Bro. Ifølge beregninger vil der daglig køre omkring 22.000 færre køretøjer i døgnet over Randers Bro, og samtidig vil meget af den tunge trafik blive ledt uden om de centrale bydele i Randers.

Men projektet får også negative konsekvenser for borgere og virksomheder både direkte og indirekte. Placeringen af den nye havnevej medfører behov for at erhverve arealer, mens borgere på sigt vil skulle leve med væsentligt mere trafik end i dag og ændrede adgangsforhold til deres ejendom. 

Derfor er der også fokus på at finde løsninger, der sikrer at infrastrukturen i området kan håndtere den øgede trafik. Blandt andet vil der blive lavet en kortlægning af de fremtidige trafikale forhold i hele Kristrupområdet med speciel fokus på Clausholmvej.