Byråd har fastlagt strategien for kommunens fysiske udvikling

Planstrategi 2022 er den overordnede strategi for Randers Kommunes fysiske udvikling. Strategien har tidligere været i høring og på byrådsmødet den 30. januar 2023 er den nu vedtaget endeligt uden ændringer

På mødet den 30. januar har Randers Byråd vedtaget Planstrategi 2022 uden ændringer i forhold til den udgave, som byrådet tilbage i september 2022 vedtog og sendte i høring.

Hent endelig udgave af Planstrategi 2022

Under offentlighedsfasen har borgere haft mulighed for at komme med ændringsforslag og ideer til, hvordan Planstrategi 2022 kan opfyldes. I alt er der kommet fem høringssvar, og byrådet har besluttet, at disse altså ikke giver anledning til at ændre i strategien.

Se materialet fra offentlighedsfasen og de indkomne høringssvar

Planstrategi 2022 er forløberen for Kommuneplan 2025 og er byrådets overordnede strategi for de kommende års fysiske planlægning. Den fastlægger et overordnet ambitionsniveau for den fysiske udvikling f.eks. i hvilken geografisk retning kommunen skal udvikle sig, hvor arealerne i det åbne land skal anvendes, og hvordan Randers Kommune vil sikre, at der udvikles gode byer og byrum.

En kommune i vækst

Fokus i Planstrategi 2022 er skærpet i forhold til tidligere planstrategier, for Randers er en vækstkommune, og det stiller særlige krav til helhedsorienteret planlægning, hvor boliger, infrastruktur, forsyning, offentlig service, pasningsmuligheder, fritids- og kulturtilbud, natur og grønne områder går hånd i hånd. De centrale emner i Planstrategi 2022 er:

  • Randers kommune i en større sammenhæng
  • Storbyen Randers som lokomotiv
  • Byudvikling med kvalitet,
  • Det gode liv i landdistrikterne
  • Det åbne land
  • Fuld revision af kommuneplanen

Ifølge planloven skal byrådet i forbindelse med vedtagelse af planstrategien også vedtage, om kommuneplanen efterfølgende skal revideres i sin helhed eller revideres for afgrænsede temaer. Med vedtagelsen af Planstrategi 2022 er det besluttet, at Kommuneplan 2025 bliver udarbejdet som en fuld revision.