Coronakrise: Ny hotline til hjerneskadede i Randers Kommune

Hjernecenter Randers har etableret en ny hotline, der giver råd og vejledning til senhjerneskadede og deres pårørende. Centret intensiverer også sprogtræning via Skype

Talepædagog Giria Maan sidder klar ved telefonerne på Hjernecenter Randers, hvor hun giver råd og vejledning til senhjerneskadede og pårørende under coronakrisen

Er man blevet hjerneskadet på grund af en trafikulykke eller blodprop, er det ikke muligt under coronakrisen at møde op ved en talepædagog og få hjælp til at træne sit sprog. Derfor har Randers Kommune oprettet en hotline, hvor senhjerneskadede og pårørende kan få hjælp og vejledning til sprogtræning.

”Vi oprettede hotlinen, dels fordi mange senhjerneskadede var i gang med forløb i sprogtræning, som ikke måtte stoppe, og dels fordi senhjerneskadede, der bliver udskrevet fra et hospital, skal i gang med sprogtræning, så hurtigt som muligt,”  forklarer Giria Maan, talepædagog ved Hjernecenter Randers.

Borgere med senhjerneskader øver sig sammen med en talepædagog på at træne sprog og udtale, så de igen kan komme til at tale og blive forstået af deres omgivelser. Pårørende og plejepersonale er ofte involveret i sprogtræningen:

”Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers historik og sygdomshistorie. Sprogtræning handler ikke blot om at kunne finde sit gamle sprog tilbage, men kan også handle om at udtale svære og lange ord igen, og det kan pårørende hjælpe med. Vi sender derfor inspiration til folk med kommunikationsvanskeligheder og deres pårørende om hjemmeøvelser, tips til gode hjemmesider, stemmemassage og andre relevante øvelser,” siger Giria Maan.

Fjernundervisning via Skype.

Udover den nyetablerede hotline har Hjernecenter Randers også intensiveret deres møder med borgere, der har en hjerneskade via Skype:

”Hjernecenter Randers udbyder normalt både individuel og gruppeundervisning til borgere med senhjerneskader. Derudover har vi også før coronakrisen afholdt flere møder via Skype med borgere. Den slags undervisning, som vi kalder telerehabilitering, har vi intensiveret under Coronakrisen, da vi ikke længere kan være fysisk sammen med borgerne. Det er gået over alt forventning, så det fortsætter vi med,”  siger Giria Mann

Fakta

Hjernecenter Randers har sendt oplysninger om den nye hotline til borgerne via e-Boks og pr. brev.