De første træer er plantet i to nye klimaskove

Borgmester Torben Hansen har torsdag (17/11) med hjælp fra børnene Alma og Carl plantet de to første træer i Klørupskov ved Over Hornbæk. Skoven udgør sammen med Digterskoven i Langå de to første klimaskove i Randers Kommune, og plantningen af dem er nu i gang.

Rejsningen af to nye klimaskove; Klørupskov ved Over Hornbæk og Digterskoven ved Langå i Randers Kommune er i gang. Torsdag (17/11) blev de første træer - et kejsertræ og et egetræ - nemlig plantet i Klørupskov af borgmester Torben Hansen med hjælp fra børnene Alma og Carl. I begivenheden deltog blandt andet også kommunens skovfoged, nærmeste naboer, lokale beboere og 11 vindere af navnekonkurrencen for de to nye skove.

I alt var målet på dagen at plante omkring 350 egetræer og 50 frugttræer, så de fremmødte blev sat i sving - og mange flere træer er på vej. I de kommende uger vil der med hjælp fra maskiner blive plantet omkring 21.000 træer, så skovene samlet set ender med at kunne sprede sig over et areal på 12 hektar inklusiv lysninger.

Mange forslag til navne

Randers Kommune har et mål om at rejse i alt 3000 hektar ny skov inden 2030, og skovene i Langå og Over Hornbæk er de første til at se dagens lys. I den forbindelse søsatte miljø- og teknikudvalget i august en navnekonkurrence, der resulterede i mere end 100 forslag.

Med hjælp fra lokale repræsentanter besluttede miljø- og teknikudvalget, hvad skovene skal hedde. Og de 11, der har foreslået navnene, er ud over æren af at navngive en skov blevet belønnet med frugttræer til haven.

Digterskoven ligger ved Selagervej mellem Langå Mark og Ulstrupvej, mens Klørupskov grænser op til Himmelbovej, Klørupvej og Overvænget. I skovene kommer også stier, så de kan bruges som rekreative områder, og i Klørupskov bliver der anlagt en sø på ca. 1000 m2 som blandt andet vil beskytte den sjældne løgfrø.

Meget mere skov på vej

De to nye skove er de første blandt mange i de kommende år. Randers Byråd har nemlig beslutte, at kommunen skal nedbringe CO2 udledningen med 70 procent inden 2030, og at kommunen generelt skal række efter FN's 17 verdensmål. En væsentlig del af indsatsen for at nå disse mål er at plante klimaskove med træer, der er særligt effektive til at opsluge CO2. Skovrejsningen skal ske i tæt samarbejde med landbruget, industrien, detailhandlen og mange flere.

En klimaskov er en skov med hurtigtvoksende træarter, der opsluger CO2 under væksten og også er gode som bæredygtige byggematerialer. Når træerne fældes bliver der plantet nye træer, og selvom hovedfokus er klima, tilgodeses biodiversitet i alle skove ved at lave brede skovbryn, lysninger og understøtte de eksisterende naturpotentiale.

Billeder fra plantningen af de første træer i Klørupskov

Der blev lavet pølser over bål i dagens anledning