Folkeskoleelever skal uddannes som undervisningsmiljørepræsentanter

Randers Kommunes Skole- og uddannelsesudvalg har på sit møde den 13. marts 2023 besluttet, at elevernes perspektiver skal inddrages, når skolen arbejder med undervisningsmiljøet. Derfor igangsættes et arbejde med at uddanne elever til undervisningsmiljørepræsentanter over de kommende tre skoleår 2023-2026.

”Allerede på vores opstartsmøde i januar 2022 besluttede vi i Skole- og uddannelsesudvalget, at der skulle sættes at fokus på elevtrivsel. Fra det kommende skoleår 2023-24 går vi derfor i gang med arbejdet med at få uddannet to elever fra hver skole til undervisningsmiljørepræsentanter, så de kan varetage elevernes interesser over for uddannelsesstedets ledelse, når det gælder undervisningsmiljøet,” fortæller udvalgsformand Lise-Lotte Lervad Larsen.

Børn og skole forvaltningen går nu i gang med at indhente tilbud fra Dansk Center for Undervisningsmiljø og Danske Skoleelever om at få uddannet undervisningsmiljørepræsentanter.

For at sikre undervisningsmiljørepræsentanterne den bedste start på skolerne, ser forvaltningen et behov for at sætte nogle rammer for, hvornår eleverne skal inddrages, hvilke områder de skal inddrages i, og hvordan de inddrages bedst muligt.

”Vi har derfor indhentet erfaringer fra Aalborg Kommune, som allerede har et samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø og Danske Skoleelever om at uddanne kommunens undervisningsmiljørepræsentanter”, siger direktør i Børn og skole Carsten Otte.

Aalborg Kommune er den kommune i Danmark, som har uddannet flest undervisningsmiljørepræsentanter. Som en del af arbejdet med at blive anerkendt som Børnevenlig Kommune indgik Aalborg Kommune i 2021 et samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø og Danske Skoleelever om at uddanne undervisningsmiljørepræsentanter for at styrke elevdemokratiet og elevernes indflydelse lokalt. Forinden havde samtlige skoler i kommunen udvalgt mellem 2 og 10 undervisningsmiljørepræsentanter, som alle skulle gå i 5.-9. klasse. Projektet har betydet, at der i dag er over 300 uddannede undervisningsmiljørepræsentanter i Aalborg Kommune.

Af Undervisningsmiljøloven fremgår det, at eleverne har ret til at udpege minimum to undervisningsmiljørepræsentanter på hver skole. Da eleverne med tiden bliver ældre og afslutter deres grundskoleuddannelse, vil der være behov for løbende at uddanne nye undervisningsmiljørepræsentanter.