GudenåStien får afgørende bevilling og kan nu realiseres

En bevilling på 15 mio. kr. fra Nordea-fonden betyder, at arbejdet med etableringen af et samlet stiforløb langs Gudenåen nu kan gå i gang. Projektet forventes at stå færdigt i 2025.

Gudenåsamarbejdet, der er en sammenslutning af Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner, har sammen med Naturstyrelsen og Vejle Kommune siden 2020 kortlagt, hvad der skal til for at kunne tilbyde vandrere og naturinteresserede en sammenhængende naturoplevelse langs med hele Gudenåen.

Kortlægningen har ført til projektet ”GudenåStien – fra kilde til fjord”. Projektet går ud på at udbedre store dele af den eksisterende sti langs Gudenåen samt at etablere sti på de 50 km af strækningen, hvor man ikke kan færdes i dag.

Det samlede projekt beløber sig til i alt 57 mio. kr. De deltagende kommuner og Naturstyrelsen har selv fundet 27 mio. kr. til projektet, A.P. Møller Fonden medfinansierede i juni 2022 projektet med op til 15 mio. kr., og med 15 mio. kr. fra Nordea-fonden kan arbejdet altså nu gå i gang.

I Nordea-Fonden har projektet vakt stor begejstring:

- Med projekt GudenåStien bliver områdets unikke natur bundet endnu mere sammen, sådan så lokale naturbrugere og besøgende kan nyde en sammenhængende naturoplevelse langs Gudenåen. Området har et stort potentiale, som vi ser frem til at de dygtige folk bag projektet får forløst, så endnu flere kan få glæde af naturen og komme ud i det fri, fortæller Nordea-fondens uddelingschef Christine Paludan-Müller.

Den store fondsbevilling glæder Lars Storgaard, der er borgmester i Favrskov Kommune og formand for Gudenåsamarbejdet:

- Jeg er utrolig glad og taknemmelig for bevillingen fra Nordea-Fonden. Sammen med projektpartnernes medfinansiering og bevillingen fra A.P. Møller Fonden har vi nu de midler, der skal til for at realisere det her fantastiske projekt. Jeg glæder mig til at følge arbejdet og ikke mindst til at opleve det færdige resultat.

Næste skridt er, at der skal laves aftaler med de berørte lodsejere, så lodsejernes interesser varetages, når projektet realiseres.

Fakta om projekt "GudenåStien – fra kilde til fjord"

• Projektperiode: 1.11.2022 – 31.10.2025
• Partnere: De syv kommuner i GudenåSamarbejdet - Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov, der er leadpartner, og Randers samt Vejle Kommune og Naturstyrelsen.
• Økonomi: Det samlede projekt koster alt 57 mio. kr. Kommunerne og Naturstyrelsen dækker 27 mio. kr., A. P. Møller Fonden har bevilget på til 15 mio. kr., og Nordea-fonden har bevilget 15 mio. kr.
• Beskrivelse: Projektet vil realisere en 170 kilometer lang sti langs hele Gudenåen fra kilden i Tinnet Krat i Vejle Kommune til udløbet i Randers Fjord. Projektet indebærer desuden ensartet skiltning, støttefaciliteter samt formidling på hjemmeside, på digitalt kort og ude i landskabet. GudenåStien vil være delvist sammenfaldende med Trækstien mellem Silkeborg og Randers og Himmelbjergruten mellem Ry og Silkeborg
• Læs mere på www.favrskov.dk/gudenaastien