Ny leder af sundhedsplejen: Sundhedspleje er et tilbud til alle familier

Medarbejderne i sundhedsplejen er uddannet til at understøtte udviklingen af børns trygge tilknytning til deres forældre og til altid at have øje for bredden i begrebet sundhed. Sundhedsplejersker skal møde de enkelte forældre og børn med udgangspunkt i deres konkrete situation og skal møde forældrene på en måde, der tilbyder dem nye handlemuligheder, siger den nye leder af sundhedsplejen i Randers kommune.

Første januar 2023 tiltrådte Dorthe Taudal Jensen som ny leder af sundhedsplejen i Randers Kommune. Hun har fokus på den vigtige rolle, sundhedsplejen spiller i samfundet og hos de enkelte familier.

"Jeg er virkelig optaget af, hvordan sundhedsplejen kan berige og ikke belaste familierne. Vi har så stor faglig viden om, hvad der støtter børns sunde udvikling, og vi skal kunne anvende denne viden meningsfuld og forståeligt. Vi skal være optaget af meningsfulde møder med familier og børn og være optaget af, hvordan vi formidler på en måde, som forældre og børn kan omsætte til handlinger i lige netop deres liv", forklarer Dorthe Taudal Jensen.

Det arbejde er sundhedsplejen allerede godt i gang med, og som ny leder er det et stort plus at overtage ansvaret for et område, der tydeligvis fungerer.

"Jeg er virkelig stolt af sundhedsplejen i Randers. Det er en veldrevet organisation, jeg står i spidsen for. Det er fantastisk at kunne arbejde med forfinelse og udvikling af faget og bygge videre på en meningsfuld levering af vores fag", siger Dorthe Taudal Jensen.

Visionen og det daglige arbejde

Som uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske med over 25 års erfaring i sundhedsvæsenet, er Dorthe Taudal Jensen vant til at samarbejde på tværs af fagligheder. Det spiller fint sammen med Randers Kommunes vision om at levere mulighederne for et sundt liv til borgerne og mere lighed i sundhed.

"Sundhedsplejen samarbejder jo med virkelig mange omkring borgernes sundhed. Det kan f.eks. være skolerne, de praktiserende læger, PPR, rådgivere, ergo og fysioterapeuter, jordemødre eller sygehuse. I det samarbejde er vores tilgang til de enkelte borgere meget vigtig. Sundhedsplejen er en hjælp til alle familier. Vi skal f.eks. medvirke til, at familierne tror på sig selv som forældre og støtte det gode forældreskab. Vi skal samtidig aflive idéen om det perfekte forældreskab. Det betyder, at vi i sundhedsplejen skal kunne møde alle mennesker og skabe en tillidsfuld relation. En relation, der tåler, at vi kommer på banen med vores faglighed og bruger de dele af vores viden og tilbud, der er brug for i hver enkelt tilfælde", forklarer Dorthe Taudal Jensen.

Derfor lægger hun også vægt på den gode dialog med borgerne, som kan føre til varig forandring.

Dorthe Taudal Jensen har senest været ansat som afdelingsleder i sundhedsplejen i Aalborg Kommune. Hun bor i Skørping og er mor til fire børn, hvoraf tre er voksne.