Oplev Randers Fjord få et nyt stenrev

Den første sten i det nye stenrev ved Udbyhøj bliver lagt onsdag 15. marts 2023. Alle er velkomne til at deltage i begivenheden.

Fra havnen i Udbyhøj kan alle nysgerrige komme og opleve, at Randers Kommunes borgmester Torben Hansen kaster første sten til det nye rev i Randers Fjords’ udmunding onsdag 15. marts 2023.

Revet kommer til at bestå af flere små stenrev med ålegræsbede, som bliver anlagt for at skabe mere biodiversitet og modarbejde klimaforandringerne.

Et af stenrevene bliver et skolerev, som bliver anlagt på meget lavt vand ved Udbyhøj havn. Det skal bruges til formidling og synliggørelse af fjordens marine liv og give børn og voksne mulighed for at opleve det helt tæt på. Det skal udbrede kendskabet til og forståelsen for naturgenopretning og naturbevarelse.

Program for dagen i Udbyhøj

Begivenheden finder sted på havnen i Udbyhøj (uden for Havnevej 60, 8970 Havndal) den 15. marts 2023.

11.00                  Borgmester Torben Hansen fortæller om stenrevet i Randers Fjord

11.15                  Gåtur til havnefronten

11.30                  Den første sten til skolerevet bliver smidt - se med fra havnefronten

11.35                  Randers Naturcenter og børn fra Korshøjskolen fortæller om stenrev og livet i havet

Der vil være mulighed for at smage bæredygtige kødløse pølser/hotdogs fra en pølsevogn opstillet til lejligheden. I tilfælde af meldinger om stærk blæst kan begivenheden blive aflyst.

Fakta om stenrev og ålegræsbede

Stenrev sikrer større biodiversitet end sandbund blandt andet fordi fiskene bedre kan gemme sig og spare energi, så de kan blive større og lægge flere æg. Både torske- og hummerbestande vokser, når der bliver udlagt stenrev, viser undersøgelser. I stenrev kan der desuden være 100.000 smådyr per kvadratmeter.

Ålegræsbede skaber biodiversitet og balance i fjorden, fordi de sikrer iltproduktion, som reducerer alger og partikler. Samtidigt skaber ålegræsset fødegrundlag og skjulesteder for småfisk og andre smådyr, som er føde for de større fisk.