Snart kan du lade elbilen mange flere steder

Inden året er omme er antallet af offentligt tilgængelige ladeudtag til elbiler i Randers Kommune mere end fordoblet. I alt vil der blive etableret mindst 138 nye ladeudtag, fremgår det af en aftale, som kommunen har indgået med den hollandske virksomhed PowerGo Bv og den danske virksomhed Spirii.

"Vi kan se frem til en markant opgradering af vores ladeinfrastruktur i Randers Kommune, og det er selvfølgelig rigtig godt nyt for nuværende og kommende elbilsejere. Fremover bliver der kortere mellem ladeudtagene og mange flere af dem, så den bæredygtige transportform bliver mere attraktiv. Det er derfor også et godt eksempel på, hvordan vi som kommune kan bidrage til den grønne omstilling med tiltag, som gør det lettere at leve bæredygtigt," siger Daniel Madié, der er formand for §17 stk. 4 udvalg for bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune.

En aftale, som Randers Kommune har indgået med den hollandske virksomhed PowerGo Bv. og den danske virksomhed Spirii, betyder, at der inden årets udgang vil være etableret mindst 138 nye ladeudtag på parkeringsarealer i kommunen. Det er mere end en fordobling af det nuværende antal, der ifølge elbilviden.dk er på 115 ladeudtag.

Ladestandere er afgørende for at nå klimamål

Transportsektoren står for en stor andel af den samlede udledning af drivhusgasser og i Randers Kommunes klimaplan er ambitionen, at 25 procent af alle personbiler er el- eller brintdrevne i 2030. For at det skal lykkes, er et fintmasket net af ladestandere afgørende, og med aftalen bliver det muligt at få ladet bilen mange flere steder i hele kommunen - både i byen og på landet.

Etableringen af de nye ladestandere sker som et led i realiseringen af Randers Kommunes strategi for ladeinfrastruktur. Samtidig er det i overensstemmelse med de krav, der bliver stillet til kommunerne i den såkaldte ladestanderbekendtgørelse.

Brugervenlig løsning og konkurencedygtige priser

Randers Kommune har haft opgaven med at etablere ladestanderne i udbud og på den baggrund valgt det bedste tilbud i forhold til pris og kvalitet. I udbuddet er der blandt andet lagt stor vægt på at sikre en brugervenlig betalingsløsning med en opladningspris på markedsmæssige vilkår.

PowerGo Bv. skal stå for selve etableringen af ladestanderne, mens Spirii kommer til at stå for driften og leveringen af den bruger- og betalingsløsning, man møder, når elbilen skal lades. Randers Kommune forventer at de første ladestandere bliver sat op i løbet af de kommende måneder og at alle nye ladestandere er i drift inden udgangen af november 2023.

-- FAKTA --

Her kommer de nye ladestandere til at ligge

I alt bliver der placeret nye ladestandere på 61 forskellige lokationer i Randers Kommune - primært ved skoler, idrætshaller, forsamlingshuse, kulturinstitutioner, plejecentre og øvrige kommunale parkeringsarealer. Alle steder vil der være mindst to ladeudtag, mens der på større parkeringsarealer vil være mindst fire.

På kortet herunder kan du zoome og se, hvor de nye ladestandere bliver placeret.