Station K i Langå modtager Kulturprisen 2020

For at påskønne det engagement og initiativ, der findes rundt om i det lokale kulturliv, har Randers Kommune indstiftet en kulturpris sammen med Kulturelt Samvirke. I år går prisen til Station K i Langå.

Musikerne Harald Langåsdalen og Anders Nolde Pedersen er to af ildsjælene på Station K i Langå. På vegne af hele Langå Stationsforening, der står bag Station K, modtager de her Kulturprisen 2020

Langå Stationsforening blev stiftet i 2016 af en håndfuld lokale ildsjæle, der vil puste nyt liv i den gamle stationsbygning på Bredgade. Stedet har historisk set været et knudepunkt og et centrum for liv i stationsbyen. Stationen blev anlagt på den første jernbanestrækning i Jylland, som blev indviet i 1862. Allerede året efter åbnede banen fra Langå til Viborg, og Langå blev hurtigt et trafikknudepunkt. Som en af de ret få danske stationsbyer, er Langå en "ægte" jernbaneby, og jernbanen spillede en meget central rolle for byens udvikling.

I dag er Langå Station ikke alene et trafikalt knudepunkt med tog til og fra Randers, Viborg og Århus. Stationsbygningen er også et kulturelt knudepunkt og har derfor meget passende fået navnet 'Station K'.

K'et står - udover knudepunkt - også for kultur, kaffe og kreativitet. Godt et år efter stationsforeningens stiftelse kunne de lokale ildsjæle skriver under på en lejekontrakt og indtage de danskes statsbanernes tidligere lokaler. Det skete meget symbolsk i Kulturhovedstandsåret 2017, hvor den gamle stationsbygnings funktion blev gentænkt. I dag huser bygningen et arbejdsfællesskab for blandt andre musikere og andre kreative iværksættere, et eventsted med café.

Station K rummer også to musiklokaler, seks kontorer og et møderum. Langå Stationsforening arrangerer løbende en række koncerter, foredrag og andre begivenheder - både på Station K og andre steder i Langå. Det gør foreningen med så stor succes, at flere har indstillet stationsforeningen til Randers Kommunes Kulturpris 2020. Musiker Anders Nolde Pedersen modtager prisen på vegne af hele holdet fra stationsforeningen. Anders er en af initiativtagerne til Station K  og den daglige stationsforstander.

I indstillingerne står der blandt andet:

"Med god energi og masser af knofedt har Langå Stationsforening skabt et kulturelt kraftcenter med højt til loftet i en by der så ud til at være for lille til så store ambitioner. Langå er blevet beriget med en bred vifte af fantastiske kulturelle tilbud og et dynamisk kontorfællesskab for enmandsvirksomheder i de kreative fag. På Station K har der både været band camp for børn og unge, afrofestival, højskolesangaftener, og sågar besøg af internationale musikere".

Randers Kommunes kulturpris gives hvert andet år for at påskønne det engagement og initiativ, der findes rundt om i det lokale kulturliv. Prisen kan gå til en person eller en institution, der med sit engagement fortjener at blive fremhævet og belønnet for sin indsats. Borgerne har via kommunens hjemmeside haft mulighed for at nominere potentielle modtager af årets pris. Herefter har en priskomité vurderet alle indstillingerne. Komitéen består af formand, Louise Høeg, og næstformand, Karen Lagoni, fra Sundheds-, idræts- og kulturudvalget samt Michael Kull og Per Havshøj fra Kulturelt Samvirke.

"I komitéen er vi helt enige om at Station K fortjener Kulturprisen 2020. De lever på alle måder op til ambitionerne i kommunens kulturpolitik, om at kulturen skal leve og udvikle sig over hele kommunen. Borgerne skal have nem adgang til kulturlivet lige der, hvor de bor. Station K  giver derudover ikke alene kulturen i Langå et løft. De udvider deres virkefelt ved at samarbejde med andre kulturaktører i kommunen," siger Louise Høeg, som formand for priskomitéen. 

"Ved at engagere sig i projekter som for eksempel 'Spil Dansk' og 'Turbinen on tour' bygger Station K det man kunne kalde for en kulturbro mellem byerne. Sidst men ikke mindst er Station K drevet af frivillige ildsjæle, som gør et kæmpe stykke arbejde. De fortjener om nogen at blive værdsat for deres indsats," slutter Louise Høeg. 

Med Kulturprisen 2020 følger 10.000 kroner og en gave fra Kulturelt Samvirke.  I år er gaven et stort litografi, lavet af den århusianske billedkunstner Hans Krull. "The Female Forward" er titlen på værket fra 1998, som nu får en plads i det frodige kulturlandskab på den gamle station i Langå. Tidligere er så forskellige prismodtager som Jennumparkens Børnekor, Café von Hatten, Remida og Randers Teaterforening blevet hædret med prisen. Kulturprisen blev første gang uddelt i 2002.