Styrket hjælp til mennesker som har været udsat for seksuelle overgreb

Randers Kommune styrker hjælpen til borgere, som har været udsat for seksuelle overgreb. Det sker som følge af en ny handleplan, som Socialudvalget netop har godkendt.

Det kan have vidtgående menneskelige konsekvenser, hvis man som barn eller ung bliver udsat for seksuelle overgreb. Den nye handleplan skal styrke kommunens arbejde til gavn for gruppen af borgere, som oplever senfølger.

"Jeg er rigtig glad for, at vi styrker hjælpen til de mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb, og som ofte lever med svære fysiske og psykiske udfordringer. Det har stor betydning, at de bliver set og hørt, og at de får kompetent vejledning og bliver henvist til de rette behandlingstilbud så hurtigt som muligt," siger Rosa Lykke Yde, formand for Socialudvalget i Randers Kommune.

Nyeste viden og faglig dialog

Handleplanen skal understøtte, at kommunens fagprofessionelle inden for socialområdet har den seneste viden om emnet. Gennem temadage og undervisning får de viden om, hvad senfølger er, hvordan borgere med senfølger opspores, hvordan de får den rette støtte, og hvor de bør henvises til for at modtage den rette behandling. Samtidigt får afdelingerne tid til faglige refleksioner og dialog med hinanden.

"Mange borgere opsøger kommunen for at få hjælp og støtte til deres senfølger, men det er ikke altid tydeligt, at senfølgerne skyldes seksuelle overgreb, fordi det ofte er forbundet med skam. Derfor er det vigtigt, at kommunens fagpersoner har adgang til den nyeste viden, der skal til, for at opdage og guide til den rette hjælp. Det understøtter vi med den nye handleplan. Planen skal også bidrage til at nedbryde tabuer og den berøringsangst, som ofte kan være forbundet med emnet for de senfølgeramte og fagprofessionelle," siger Rosa Lykke Yde.

Som følge af handleplanen opretter Randers Kommune en hjemmeside om senfølger efter seksuelle overgreb, hvor kommunens medarbejdere kan finde informationer om relevante behandlingstilbud i behandlingssystemet og det seneste faglige vidensmateriale.

Afsæt i Socialstyrelsens anbefalinger

Planen er lavet med afsæt i Socialstyrelsens nationale anbefalinger og håndbog, som indeholder den seneste viden, inspiration og faglige råd til, hvordan kommunale fagprofessionelle kan hjælpe og støtte senfølgeramte borgere. Planen er også udviklet på baggrund af et samarbejde med landsorganisationen Kvisten, som laver frivilligt socialt arbejde for mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb.