Ud med naturgas og ind med fjernvarme i Spentrup, Stevnstrup og Øster Bjerregrav

2200 boligejere og 100 ejere af erhvervsejendomme kan i de kommende år vinke farvel til naturgassen og lukke fjernvarmen indenfor. Randers Kommunes Miljø- og Teknikudvalg har på sine udvalgsmøder den 9. og 31. januar 2023 godkendt tre fjernvarmeprojekter i hhv. Spentrup, Stevnstrup og Øster Bjerregrav.

”Jeg glæder mig på de mange borgeres og virksomheders vegne over, at de nu får mulighed for at vinke farvel til naturgassen og vælge fjernvarme til opvarmning. Det er til fordel for os alle sammen, økonomisk som miljømæssigt, at så mange som muligt bliver tilsluttet en fælles fjernvarmeforsyning,” siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Nick Zimmermann.

På udvalgsmødet den 9. januar 2023 blev et projektforslag fra Verdo Varme A/S om fjernvarmeforsyning af det meste af Stevnstrup godkendt, og på udvalgsmødet den 31. januar fulgte to fjernvarmeprojekter i Spentrup og Øster Bjerregrav efter. Alle tre byer er i dag primært forsynet med naturgas.

I Stevnstrup omfatter det godkendte projektforslag fra Verdo en tilslutning til det eksisterende ledningsnet, transmissionsledning og distributionsledninger samt stikledninger til fjernvarmeforsyning af 825 boliger og 10 erhvervsbygninger.

I Spentrup er stiftet Spentrup Varmeværk A.m.b.a., hvis projekt omfatter et ledningsnet til distribution af fjernvarme til Spentrup og Jennum samt etablering af en ny varmecentral med en samlet varmepumpekapacitet på ca. 7 MW, en elkedel på 9 MW og en akkumuleringstank på ca. 4.000 kubikmeter. 927 boliger og 59 erhvervsbygninger kan blive tilsluttet fjernvarmen i Spentrup og Jennum.

I Øster Bjerregrav og Over Fussing er der ligeledes stiftet et ny selskab, der forventes at forsyne op mod 450 boliger og 39 erhverv med fjernvarme. Øster Bjerregrav-Over Fussing Varmeværk A.m.b.a. har til formål at drive varmeproduktionen til opvarmning og varmt brugsvand så godt og billigt som muligt for sine forbrugere. Det fremtidige produktions- og forsyningsanlæg vil komme til at bestå af varmepumper på ca. 3,6 MW, en elkedel på ca. 5 MW og en akkumuleringstank med en kapacitet på ca. 2.500 kubikmeter.

Samfundsøkonomisk gevinst

Verdo har i forbindelse med ansøgningen om at levere fjernvarme til Stevnstrup fået udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse. Den viser en samfundsøkonomisk fordel ved den kollektive fjernvarmeforsyning fra Verdo Varme på knap 85 millioner kroner i forhold til, hvis boligerne i Stevnstrup skulle have været opvarmet med individuelle varmepumper. Ved tilslutning til Verdo Varme A/S vil der desuden være en gennemsnitlig CO2 reduktion på ca. 141 ton pr. år set i forhold til individuel varmepumpe.

Den samfundsøkonomiske gevinst ved varmeværket i Spentrup forventes over 20 år at blive på godt 15 millioner kroner, mens varmeværket i Øster Bjerregrav/Over Fussing i samme periode ventes at generere et samfundsøkonomisk overskud på 2,3 millioner kroner.

Sammenligner man med den forsyning, forbrugerne har i dag - overvejende naturgas -, vil projekterne i Spentrup og Øster Bjerregrav medføre CO₂-besparelser på hhv. 1.550 tons og 750 tons om året sammenlignet med den nuværende varmeforsyning. Set i forhold til en individuel opvarmning af boliger og erhverv med varmepumper er der ingen CO2-besparelse at hente ved projekterne.