Teknologi- og digitaliseringsstrategi

Der er en stigende mangel på arbejdskraft særligt på de store velfærdsområder. Samtidigt er der behov for en massiv og hurtig grøn omstilling af samfundet.

Klog brug af teknologi og digitalisering kan være en del af svaret på disse samfundsudfordringer.

Med teknologi og digitalisering kan kommunen frigive ressourcer til den borgernære velfærd og samtidigt fastholde – og endda potentielt øge – kvaliteten i de ydelser, Randers Kommune leverer til borgere og virksomheder.

Samtidigt kan teknologiske og digitale løsninger understøtte effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer og infrastruktur og bidrage til at mindske udledningen af drivhusgasser.

Rammerne for Randers Kommunes indsats på teknologi- og digitaliseringsområdet er fastlagt i en Teknologi- og digitaliseringsstrategi. Strategien skal understøtte, at kommunen arbejder klogt og målrettet med teknologi og digitalisering, udnytter potentialer og høster gevinster. Du finder Randers Kommunes Teknologi- og digitaliseringsstrategi hér:

Styrket og målrettet brug af velfærdsteknologiske løsninger på omsorgs- og socialområdet

Randers Kommune ønsker at styrke brugen af velfærdsteknologiske løsninger på omsorgs- og socialområdet, hvor der i særlig grad vurderes at være et potentiale og behov for at supplere arbejdsstyrken med teknologi, som kan hjælpe borgere på innovative måder, understøtte høj kvalitet i opgaveløsningen og sikre, at borgere med behov for specialiseret og personlig hjælp stadig kan få det.

På den baggrund er der formuleret en særskilt strategi for velfærdsteknologi, som sætter retning for kommunens indsats på området:

Strategien udgør et tillæg til den overordnede teknologi- og digitaliseringsstrategi for kommunen.