Specialskoler

Aftaler, budgetter og regnskaber for Oust Mølleskolen og Trekløverskolen

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år.

Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Kontaktperson
Jørn Sørensen
E-mail: Jorn.Sorensen@randers.dk

Oust Mølleskolen

Oust Mølleskolens hjemmeside

Trekløverskolen

Trekløverskolen hjemmeside