Social og Arbejdsmarked

Social og Arbejdsmarked varetager opgaver med socialt udsatte, handicap, psykiatri og opgaver inden for arbejdsmarkedsområdet.

Social og Arbejdsmarked er en myndighed, der bevilger ydelser til borgere.

I Social og Arbejdsmarked er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.