Social

Socialområdet indeholder centre for Handicapindsats og Tværgående funktioner, Særlig Social Indsats, Psykiatriindsats samt Børn og Unge, Autisme og Undervisning.

Socialchef (fungerende)
Helene Bækmark
Mobil: 5091 1011
E-mail: helene.baekmark@randers.dk