Social

Socialområdet indeholder centre for Handicapindsats og Tværgående funktioner, Særlig Social Indsats, Psykiatriindsats samt Børn og Unge, Autisme og Undervisning.

Socialchef 
Runa Steenfeldt 
Mobil: 3034 2273 
E-mail: Runa.Steenfeldt@randers.dk