Social

Socialområdet indeholder centre for Handicapindsats og Tværgående funktioner, Særlig Social Indsats, Psykiatriindsats samt Børn og Unge, Autisme og Undervisning.

Socialchef
Carsten Wulff Hansen
Telefon: 8915 1012
Mobil: 5156 2012
E-mail: cwh@randers.dk