Sundhed, Kultur og Omsorg

Sundhed, Kultur og Omsorg beskæftiger ca. 2.900 medarbejdere og 80 ledere fordelt på de tre hovedområder.

Chefgruppen for Sundhed, Kultur og Omsorg består af direktøren, fagcheferne og sekretariatschefen.

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på forebyggende og sundhedsfremmende indsatser for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker.

Sundheds- og omsorgsområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Kommunen bruger årligt over en milliard kroner inden for dette serviceområde.

Sundheds- og omsorgsområdet har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere.

På kultur- og fritidsområdet samarbejder kommunen med frivillige og foreninger.

Kommunen har ansvaret for bibliotekerne i kommunen og for kulturinstitutioner som Værket og Museum Østjylland.

På kultur- og fritidsområdet er der ansat konsulenter i forhold til idræts- og kulturaktiviteter, opsyn med pleje af idrætsanlæg og parker (der er udliciteret) og administrative opgaver i relation til folkeoplysningen.