Kultur og Fritid

Kultur- og fritidschefen er ansvarlig for hele folkeoplysningsområdet, Randers Musikskole og Fritidscentret.

Kultur- og fritidschef
Claus Engstrup
Telefon: 8915 1090
E-mail: Claus.Engstrup@randers.dk

Afdelingsmail: fritidogkultur@randers.dk

Det samlede kultur- og fritidsområde omfatter ca. 260 medarbejdere og 15 ledere.

Kultur- og fritidsområdet samarbejder med ca. 300 foreninger mv., der sikrer Randers et godt, variereret og aktivt fritidsudbud.

Medarbejderne i kultur- og fritidsafdelingen beskæftiger sig bl.a. med idræts- og kulturaktiviteter, opsyn med pleje af idrætsanlæg og parker (der er udliciteret) samt de administrative opgaver i relation til folkeoplysningen.

Lederne af Randers Musikskole og Fritidscentret, havnefogeden for Udbyhøj Lystbådehavn og aktivitetskoordinatoren for Langvang Idrætscenter refererer direkte til kultur- og fritidschefen.

Kultur- og fritidschefen er også ansvarlig for den del af det kommunale kulturområde, der ikke hører direkte under Biblioteket, Værket og Museum Østjylland.

Kultur- og fritidschefen refererer til direktøren for Sundhed, Kultur og Omsorg.