Sundhed

Sundhedsområdet omfatter sundhedspleje, tandpleje, rehabilitering og forebyggelse og sundhedsfremme.

Sundhedschef
Christina Breddam
E-mail: Christina.Breddam@randers.dk

Sundhedschefen har ansvaret for følgende:

Samlet refererer fire ledere med ca. 200 medarbejdere til sundhedschefen. Budgettet for chefens direkte ansvarsområde er i 2018 på ca. 465 mio. kr.

Sundhedsområdet har hovedsageligt til huse i Randers Sundhedscenter på Thors Bakke. Randers Sundhedscenter har fokus på at sikre den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne i Randers Kommune.