Sekretariat for Udvikling, Miljø og Teknik

Sekretariatet varetager tværgående funktioner for hele UMT og på tværs af Randers Kommune.

Sekretariatschef
Søren Degn-Pedersen

Lokale E 2.74

Tlf.: 2022 0242
E-mail: miljoeogteknik@randers.dk

Sekretariatet for Udvikling, Miljø og Teknik servicerer, rådgiver og yder konsulentbistand til organisationen inden for jura, digitalisering og digitale værktøjer, økonomistyring og administrative opgaver.

Sekretariatet er også sagsbehandlere på konkrete opgaver indenfor køb og salg af jord, tilsyn med boligkvalitet og almene boliger. Derudover står sekretariatet også for betjening af nævn og udvalg.

Der er 19 medarbejdere tilknyttet sekretariatet.