Randersmodellen

Randersmodellen beskriver den måde, hvorpå Randers Kommune bliver styret. Læs om formålet med Randersmodellen.

Vi er en kommune der nærmer sig 100.000 borgere og 9.000 ansatte fordelt på over 200 arbejdspladser. Når man på tværs af så stor en organisation samtidig har som mål at levere effektiv service med høj kvalitet til borgere og virksomheder og skabe udvikling, så fordrer det en styringsmodel.

Vi har i Randers Kommune en særlig model for, hvordan vi organiserer og styrer kommunen, så vi både navigerer efter byrådets vision og samtidig kan sætte vores faglighed i spil og udføre opgaverne bedst muligt. Det fordrer et råderum til de mange dygtige ledere og medarbejdere.

Grundtanken i Randersmodellen er, at give byrådet mulighed for at styre kommunen via aftaler med de enkelte aftaleenheder og samtidig give et vidt råderum til de decentrale kommunale ledere og medarbejdere. Formålet er, at det skal skabe rammerne for, at kommunen både kan levere effektiv service med høj kvalitet til borgere og virksomheder, og samtidigt også kan skabe udvikling.

Med Randersmodellen ønskes fokus på kvalitet og udvikling i opgaveløsningen i stedet for detailstyring og kontrol i traditionel forstand.

Som modtagere af de kommunale serviceydelser forventer borgerne at få service af høj kvalitet, der er tilpasset deres individuelle behov og krav. Tilsvarende forventer de i mødet med kommunen som myndighedsudøver at modtage korrekt, hurtig, smidig og venlig behandling.

Randersmodellen hviler derfor på, at alle medarbejdere og ledere har viljen og lysten til at arbejde efter byrådets mål og rammer, at de er fornuftige og ansvarlige og har potentialet til at udvikle sig og bidrage til organisationens udvikling.

Dette grundlag afspejles derfor også i styringsmodellen,

Randersmodellen er med til at styrke byrådets politiske ledelsesopgave. Det centrale i modellen er, at byrådet indgår aftaler med samtlige arbejdspladser, herunder selvejende institutioner, afdelinger mv. – de såkaldte aftaleenheder. Det skyldes at alle kommunens enheder hver især har en rolle i opfyldelsen af politisk fastsatte politikker og målsætninger.

Animationsvideo om Randersmodellen

Video hvor kommunaldirektøren fortæller om Randersmodellen