Gudenåparken

Gudenåparken er en naturpark på 28 hektar, som ligger på nordsiden af Gudenåen mellem åen og jernbaneterrænet.

Gudenåparken er udlagt som et uinddæmmet naturområde, hvor den oprindelige vegetation af pil og tagrør har gode betingelser.

I parken er det muligt at opleve den vilde natur, da pilekrat og tagrørsskov ligger urørt hen.

Her er mulighed for at opleve fuglene i Kongslund sø på tæt hold fra de smukke stier eller under et hvil på bænkene rundt om i parken.

Parken ligger kun en 1 kilometer fra Randers centrum, hvorfra der går en sti opstrøms Gudenå til Gudenåparken.

Når vandet i Gudenåen står højt oversvømmes store dele af Gudenåparken, så husk dine gummistøvler på de regnfulde dage.

Historie

Området var oprindeligt en del af Gudenåens floddelta, der tidligere fyldte hele Gudenådalen med sideløb, kanaler og fugtige områder.
Indtil begyndelsen af 1900-tallet blev arealerne drevet med afgræsning og høslet af de lokale bønder.

Under 2. verdenskrig blev en del af området imidlertid tilplantet med pil, som led i et beskæftigelsesprojekt.

Efter krigen groede området til i tagrør og pilekrat og ændrede karakter til et ufremkommeligt vildnis.

Fra begyndelsen af 1960’erne blev der etableret brede stier, bygget broer og etableret udsigtspladser i området, der delvist er bevaret i dag.

Fra 1936-1972 lå friluftsbadet »Gudenåbadet« i det område, hvor Naturskolen ligger i dag. Bassinerne er nu fyldt op med jord, og området skiller sig udfra den resterende del af parken.

Rundt omkring i Gudenåparken er forskellige faciliteter, der gør det nemmere og sjovere at opleve det smukke naturområde i hjertet af Randers.

Udkigspunkt

På den nordlige side af Kongslund Sø finder du et plateau, hvorfra du kan se hele søen. Her er det muligt at se mange forskellige fugle, så husk din kikkert og du er måske heldig at se en Toppet lappedykker.

Udkigstårn

Lige op ad Gudenåen ved Naturskolen finder du et flot udkigstårn. Fra 1.sal kan du se udover Vorup Enge på den anden side af Gudenåen. Tårnet er opført af Åge V. Jensens Fonde i forbindelse med etableringen af Vorup Enge. Der hænger plancher i tårnet, der fortæller dig om de dyr du ser på engene.

Stier med bænke

Tager du den længste tur på stierne i Gudenåparken, kan du tage et hvil på en af de opsatte bænke langs stisystemet. Den længste tur er cirka 3 kilometer, så det kan være rart at hvile benene og samtidig nyde livet i parken.

Fiskebroer

Randers Kommune har etableret flere fiskebroer langs Gudenåen. Her kan du fiske efter gedder eller få et kig ud på Gudenåen fra tagrørsskoven.

Adgang

Du kan komme til Gudenåparken fra Hvidemøllevej, vandre via Trækstien fra Fladbro eller via stien fra Randers Regnskov.

Gudenåparken er åben for publikum døgnet rundt.

Naturen og mulighederne for gode naturoplevelser ligger derude og venter. Klik her og se andre muligheder for vandreture og naturoplevelser i Randers Kommune