Dyrehaven

Dyrehaven blev etableret i 1994 i en del af Fladbro skov, og dækker et areal på ca. 13,5 hektar, hvoraf 4 hektar ligger i græs.

Randers dyrehave ejes af Randers kommune. Dyrehaven blev etableret i 1994 i en del af Fladbro skov, og dækker et areal på ca. 13,5 ha, hvoraf 4 ha ligger i græs.

Der er frisk kildevand til dyrene det meste af året, og de støttefodres med kraftfoder og hø i vinterperioden.

Fodring af dyrene er strengt forbudt.

Dyrehaven er åben for publikum året rundt. Der er etableret stier til gående trafik, og vi henstiller, at publikum især i juni/juli måned, hvor dåen har kalv, ikke bevæger sig udenfor disse stier.

Hunde må ikke medtages i dyrehaven, heller ikke i snor.

Dyrebestanden i dyrehaven består udelukkende af dåvildt. Der har været dåvildt i Danmark siden omkring år 1000, og i dag findes fritlevende bestande på Øerne og i Østjylland. Dådyrene i dyrehaven stammer fra Marselisborg dyrehave syd for Århus, der igen stammer fra Jægersborg dyrehave nord for København.

Alle dådyrbestande bærer arvelige anlæg for både hvid og 'sort' (melanistisk) farve. Det gælder også denne bestand. Dåvildtets normale sommerdragt er rødbrun med hvide pletter. Vinterdragten er mere grålig med utydelige hvide pletter.

Brunsttiden (parringstiden) er i oktober-november, hvor publikum bør være opmærksomme på, at hjortene kan være mere aggressive. Den efterfølgende sommer sætter dåen (hundyret) 1 kalv. spidshjort halvskuffel stanghjort fuldskuffel Hjorten (handyret) bærer et gevir, der kastes hvert år i marts-april, og det nye gevir er udvokset og fejes i august. Geviret har 4 udviklingstrin.

Flink af natur - på mountainbike i skoven