Nordre Fælled

Det 140 hektar store areal på fælleden blomstrer forår og sommer med blandt andet Bellis, Vild Kørvel og Stor Fladstjerne. Blomster som frivillige fra Nordre Fælleds Venner registrerer som en del af den naturpleje, der skal sikre en mangfoldighed af arter inden for både plante- og dyreliv.

Turlængde 2 - 4 km

Nordre Fælleds Venner har udgivet en lille folder, der fortæller lidt om det planteliv, der findes på fælleden. Her er også en kort beskrivelse af fælledens historie.

Fælledens venneforening er med i et projekt-partnerskabet sammen med Randers Kommune, Randers Produktionshøjskole, Bysekretariatet i Randers Nordby og Naturstyrelsen Kronjylland. Partnerskabets opgave er at udvikle det tidligere militære øvelsesterræn til et attraktivt og bynært naturområde. En del af området er udlagt som hundeskov, der er kondisti, lege- og grillområde samt en primitiv overnatningsplads. Der afholdes flere arrangementer på fælleden, både for de frivillige og for andre interesserede. 

De vilde blomsters dag

Et af arrangementerne er Vilde Blomsters dag, hvor man kan komme med på en guidet tur og ved selvsyn opleve de mange vilde blomster på fælleden.

Skulle du være interesseret i at blive frivillig, så vil det være oplagt at møde op, når de frivillige har arbejdsdage. Opgaverne kan være alt fra le-slåning, til kartoffelhypning eller opsætning af skilte.

Interesserede kan følge arbejdet på Nordre Fælled på Facebook ved at søge på NFvenner.

Naturfolderen kan findes på Park-Cafeen på Flyvervej, i Skt. Andreas Kirke, på Randers Bibliotek og i folderkasser på Nordre Fælled.

Se som pdf (åbner nyt vindue)

Naturen og mulighederne for gode naturoplevelser ligger derude og venter. Klik her og se andre muligheder for vandreture og naturoplevelser i Randers Kommune