Altananlæggene

Altananlæggene dækker over de tre anlæg: Fabers Anlæg, Gethers Anlæg og Vester Altan-anlægget.

Hele området fra Skovbakken over til Vester Altan-anlæggene var omkring 1850 en sammenhængende beplantning. Siden er området blevet indskrænket og opdelt ved vejgennemskæringer og bebyggelser. Ud mod Vilhelm Thomsens Plads kuplede den gamle galgebakke sig, og uskønne grusgrave var med til at skæmme området. 

Hobrovej deler Altananlæggene i Vester Altananlæg mod syd og Gethers Anlæg mod nord. I 1936 blev Sjællandsgade anlagt, og samtidig blev det store trappeanlæg ved Vilhelm Thomsens Plads etableret. Vester Anlæg starter i nord med et trappeanlæg fra Hobrovej og slutter i syd med Galgebakken og en storslået udsigtspunkt over Gudenålandskabet. Herfra er der stiforbindelse til det store trappeanlæg og Vilhelm Thomsens Plads.

Træer og beplantning

Træbeplantningerne udenfor Vesterport blev påbegyndt i 1818. 

Træbeplantningerne i Gethers Anlæg er domineret af bøgetræer. De ældste træer er op til 200 år gamle. Mod nord skærmer grupper af træer mod Gethersvej, og parken er mere lysåben mod syd og vest med enkelt træer stående på en bund af græs.

Træplantningerne i den nordlige del af Vester Altananlæg danner ligeledes en ryg på skrænten mod Hobrovej og er mere lysåben mod syd. Den sydlige del af Vester Altanlæg er på den stejle skrænt mod syd og mod øst tilplantet med forskellige mindre træer. Selve trappeanlægget er tilplantet med forårsblomstrende mirabel. På den øvre fladere del af anlægget står forskellige enkelt træer på en bund af græs.

Ophold

Den centrale cirkulære opholdsplads i Gethers Anlæg er omkranset af en bøgehæk. Den har været en del af et større haveanlæg med en aksial forbindelse til trappeanlægget i Vester Altananlæg. I resterne af haveanlægget står skulpturen ”Gry”, som blev opstillet her i 1964.

Vester Anlæg slutter mod syd med Galgebakken og udsigtspunktet over Gudenådalen. Galgebakken er markeret med det historiske gelænder, som indtil 1928 stod rundt om Niels Ebbesen-monumentet på Rådhustorvet.

Aktiviteter og legepladser

I den nordlige del af Vester Anlæg ligger legeplads og boldbane med tilknytning til en træbygning, som stammer tilbage fra 1927.

Tidsrejsen

Der er skilte rundt i parken med Tidsrejsens QR-koder. 

Skulpturer

I Gethers Anlægget kan bronzeskulpturen "Gry" af billedhugger Johannes Bjerg opleves. Skulpturen blev udført i 1939-42 og blev i 1964 opstillet i parken. I anlægget er der desuden en bronzefigur af Hugo Liisberg, der forestiller et hjortekid, der slikker sig.