Badning i Gudenåen, havnen og fjorden

Der kan være en sundhedsrisiko forbundet med at bade i vandet i Gudenåen, havnen og fjorden.

Badning i Gudenåen og i fjorden er på eget ansvar. Vandkvaliteten bliver ikke kontrolleret, og du skal være opmærksom på nedenstående forhold.

Badning i havneområdet er forbudt, uden forudgående tilladelse, jf. havnereglement

Smitte fra spildevand

Når det regner, ledes der spildevand ud i Randers Fjord og forskellige vandløb i kommunen. Det sker, når kloakken i de områder, som er fælleskloakeret (ét-strenget kloaksystem, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør), bliver fyldt ved større regnskyl.

Størstedelen af det vand, som udledes, er regnvand, men vandet indeholder også en blanding af spildevand fra husholdninger og virksomheder. Du skal derfor være opmærksom på risikoen for at blive smittet med sygdomme forbundet med spildevand. Disse sygdomme kan give diarré og lignende, men også noget meget farligere, f.eks. leverbetændelse eller leptospirose (Weils syge). Leptospirose er en sygdom, som smitter via rotters urin gennem sår og rifter i huden eller ved indtagelse.

Dybde

Der er stor forskel på, hvor dybt der er forskellige steder i Gudenåen og fjorden. Du bør derfor orientere dig om dybden, før du hopper i. Undlad at springe i med hovedet først.

Strømforhold

Strømforholdene varierer en hel del fra dag til dag – også på den samme lokalitet. Der er ofte stærk strøm i Gudenåen, og du skal være en god svømmer, hvis du skal svømme mod strømmen. Vær derfor opmærksom på strømforholdene og om muligheden for at komme op af vandet igen.

Trafik

Du skal være opmærksom på trafik med kano, kajak, robåde og motorbåde i Gudenåen og større skibe i fjorden.