Fussing Sø

Fussing Sø ligger 8 km vest for Randers. Badestedet ligger i søens vestlige ende.

Stranden ved Fussing Sø består af et kort stykke søbred med en badebro. Mellem søbredden og parkeringspladsen er der et stort græsareal med plads til et stort antal badegæster.

Rekreative aktiviteter og faciliteter:

  • Badebro
  • Toilet (i badesæsonen)
  • Redningspost
  • Informationstavle om Fussingø og Fussing Sø
  • P-plads
  • Grønt område med borde og bænke
  • Stisystem

Læs praktisk information om området Fussingø på Naturstyrelsens hjemmeside.

Læs også om Naturnationalpark Fussingø på VisitAarhusregionens hjemmeside.