Vandkvalitet

Badevand fra søer og kyster undersøges for indhold af fækale colibakterier og enterokokker.

Kravene til badevand findes i bekendtgørelsen om badevand og badeområder.

Vurderingen af bakterieindholdet baseres på en samlet bedømmelse af hele årets resultater, da et enkelt resultat kun giver et øjebliksbillede, og ikke kan fortælle om bakterieniveauet er stabilt eller svingende. Man kan altså ikke ud fra ét resultat alene bedømme, om kravet til badevand er overholdt.

Bedømmelsen sker på baggrund af en udregning af sæsonens resultater efter en statistisk metode bestemt af Miljøstyrelsen. I metoden er indbygget, at sandsynligheden for at finde en eventuel periodisk forurening formindskes, jo færre prøver, der udtages. Hvis der kun udtages 5 prøver, er det derfor langt vanskeligere at overholde kvalitetskravene, og et enkelt let forhøjet resultat kan betyde, at badevandskvaliteten ikke kan overholdes.

Prøveantallet reguleres af bekendtgørelsen. Normalt udtages der 10 prøver i løbet af sæsonen fra maj til september. Hvis badevandet er særligt rent, kan prøveantallet nedsættes til 5. Prøveantallet kan kun nedsættes, når kvalitetskravene har været overholdt 2 sæsoner i træk. Hvis kvalitetskravene til badevandet ikke kan opfyldes, skal der udtages 20 prøver.

Hvis der er uregelmæssigheder omkring vandkvaliteten, vil Randers Kommune hurtigst muligt forsøge at indkredse årsagen og herefter standse forureningen. Hvis forureningen ikke umiddelbart kan standses, skal kommunen i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed nedlægge forbud mod badning på stedet.

Hvis badevandskvaliteten ved en strand er særlig god, kan der opnås en speciel godkendelse som Blå Flag-strand. Her udtages der ugentlige prøver mod normalt hver 14. dag, og resultaterne opslås på stranden, så badende løbende kan følge badevandkvaliteten.

Tabellen viser maksimumgrænsen for indholdet af de bakterier, der måles efter. Målingerne angives som antal bakterier i 100 ml vandprøve.

Saltvand
Bakterier Udmærket kvalitet God kvalitet Tilfredsstillende kvalitet Ringe kvalitet
E. Coli 250 (95 % af tiden) 500 (95 % af tiden) 500 (90 % af tiden) >500 (90 % af tiden)
Enterokokker 100 (95 % af tiden) 200 (95 % af tiden) 185 (90 % af tiden) >185 (90 % af tiden)
Ferskvand
Bakterier Udmærket kvalitet God kvalitet Tilfredsstillende kvalitet Ringe kvalitet
E. Coli 500 (95 % af tiden) 1000 (95 % af tiden) 900 (90 % af tiden) >900 (90 % af tiden)
Enterokokker 200 (95 % af tiden) 400 (95 % af tiden) 300 (90 % af tiden) >330 (90 % af tiden)