Gudenå

I Gudenåen fanges der hvert år mange store laks. I området omkring Langå og Randers er der flere gode fangststeder.  Sæsonen ved Gudenåen er længere end ved de fleste vandløb. Der er ligeledes et godt fiskeri efter havørred, gedde og andre arter.  Havørred er dog fredet i sæson 2024. Fanger du en Havørred her, skal du nænsomt genudsætte denne. Fiskesæsonen er fra 30. marts til 31. oktober

På hjemmesiden riverfisher.dk finder du et kort, der angiver mindst 23 gode fangststeder i området omkring Langå og Randers. 

Gudenåen er kåret som et af de 10 bedste laksevande i Europa. Den lange overgang fra fersk til saltvand giver gode levevilkår for de mange arter, der findes her.

Åen tilføres desuden hvert år omkring 100.000 smolt som svømmer i havet for at spise sig store og vende tilbage til åen til stor glæde for åens lystfiskere. Således ligger de årlige laksefangster på 500-800 laks.

Langå sportsfiskeforening har fiskevand i den ydre del af åen og der landes hvert år mange flotte fisk på disse stræk. Husk at købe fisketegn 

Husk også at fangst af Laks, Ørreder og Gedder skal indberettes via dette link: https://gudenaasammenslutningen.dk/mysql_indbert_gl/default.php

Overnatning kan for eksempel ske hos et af områdets campingpladser.