Sejlads på Gudenåen

Der er mulighed for at sejle i kano helt fra Tørring til udløbet i Randers Fjord.

Det er også muligt at sejle med motor- og sejldrevne både på dele af Gudenåstrækningen.

Bådregistrering

Der skal altid søges om tilladelse til at sejle med motordrevne fartøjer i Gudenåsystemet, og fartøjet skal være forsynet med et registreringsnummer.

Det er ikke nødvendigt at registrere sejlfartøjer, som aldrig benytter sig af motor. Dog skal bl.a. tømmerflåder have en speciel tilladelse.

Fartøjer som udelukkende sejler nedstrøms Randers Bro (ud af fjorden) er ikke omfattet af reglerne om registrering.

Regler om gebyr

For motordrevne fartøjer er der indført et årligt gebyr på 200 kr. for registreringen. Gebyret skal betales årligt for at opretholde tilladelsen til sejlads i Gudenåsystemet og bådregistreringen er gyldig i 1 år fra betalingsdatoen.

Motordrevne fartøjer inkluderer motorbåde, sejlbåde med påhængsmotor, robåde med påhængsmotor, elbåde og alle andre fartøjer, der benytter sig af motor til fremdrift.

Der kan i perioder være op til 14 dages sagsbehandlingstid - f.eks. i sommerperioden. Er din planlagte sejlads nært forestående, er det muligt via dette link at benytte gæstemærkeordningen i ventetiden og komme på vandet som planlagt.

Påsætning af registreringsnummer

Hvis ansøgningen kan imødekommes, fremsendes en attest til ansøger, med information om det tildelte registreringsnummer. Attesten sendes til den mailadresse der er angivet ved ansøgningen.

Før fartøjet anvendes til sejlads, skal registreringsnummeret påmales eller påmonteres fartøjet. 

Registreringsnummer skal placeres så tæt på forstavnen som muligt og på en sådan måde, at det er let læseligt. Bogstaver og tal skal være 10 cm høje med en stregtykkelse på minimum 1,5 cm.

Farven på bogstav og tal skal være i stærk kontrast til fartøjets skrog eller det emne, det påmales eller monteres på.

Gæstenummer

Er du gæst på Gudenåsystemet uden fast liggeplads eller bopæl i en Gudenåkommune, kan du ikke få et permanent bådnummer men skal i stedet have et gæstenummer.

Bemærk at tildelingen af bådnummer alene er til identifikationsformål.

Ved registrering er der derfor ikke tale om en godkendelse af fartøjet, fartøjets beliggenhed eller lignende. f.eks. kræver tømmerflåder en speciel tilladelse.

Evt. tilladelser skal indhentes andetsteds.

Så snart du har betalt, vil du modtage en mail med dit gæstenummer. Læs evt. mere i "Information om gæstenumre".