Klimaliga

Vi går sammen om at nå grønne verdensmål i Klimaliga, og lægger en ambitiøs klimaplan for at blive CO2-neutrale.

’Klimaligaen’ er en ny folkelig tilgang, hvor Randers Kommune sammen med borgere, virksomheder, landbrug og organisationer vil styrke indsatsen for at mindske udledningen af CO2.

FN’s 17 verdensmål er verdens vigtigste plan. Vi har både dybt engagerede uddannelsesinstitutioner og borgere, der engageret arbejder med verdensmål, og vi har virksomheder, der arbejder meget ambitiøst med at udvikle ny teknologi, genanvende materialer og nytænke energiforbruget. Går vi sammen, kan vi handle endnu mere, finde flere veje til at gøre en større forskel, og få flere med, og derfor inviterer vi nu til at være med i Klimaliga Randers.
- Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

En del af ambitiøs klimaplan

Randers Kommune er som én af 20 kommuner blevet udvalgt til at deltage i Realdanias klimaprojekt DK2020, hvor foregangskommunerne udvikler DK2020-klimaplaner som skal vise vejen mod at blive klimaneutrale senest i 2050 og samtidig tjene som inspiration for resten af landets kommuner.

Alle opfordres til at komme med forslag til kommunens klimaplan. Det er én af måderne, hvorpå man kan være med i Klimaligaen. Forslag sendes pr. email til Klimaligaens sekretariat.

Klimaligaens sekretariat i kommunen er tovholder for aktiviteterne og sørger for, at ønsker til klimaplanen bliver præsenteret for politikerne. Byrådet skal tage stilling til planen efter nytår.

Klimaliga-hold skal udfordre hinanden

Klimaligaen skal være med til at finde løsninger på klimaudfordringer. Kommunen kan bidrage med at gå foran og være et godt eksempel på de områder, vi har at gøre med, og så kan vi komme med viden og understøtte, at løsninger findes.

Klimaligaen får fem hold, der kan dyste mod hinanden. Efter nytår kan man melde sig til hold som fx ”Industrisymbiose”, ”Bo og byg bæredygtigt”, ”Grøn transport”, ”Fremtidens energi” og ”Vand på land”. Det er tanken, at holdene skal udfordre hinanden, og at de gode eksempler skal hyldes.