Arkitekturpris 2019

Randers Kommunes Arkitekturpris 2019 gik til to ambitiøse projekter fra perioden 2017-2018.

Der blev givet præmieringer til Huset Nyvang og ByNaturrummet Myretuen samt rosende omtale til det nye sakristi ved Sct. Mortens kirke og ombygningen af Søren Møllers Gade 2. Priserne blev overrakt i form af diplomer og plaketter ved et arrangement i Remisen.

Huset Nyvang

Demensplejehjemmet Huset Nyvang modtog aftenens første præmiering. Det er Friis og Moltke der står bag projektet med Randers Kommune som bygherre. I forbindelse med præmieringen udtalte dommerkomiteen: 

”Huset Nyvang er langt mere end et hus, men udgør en hel lille by i sig selv, hvor der er lagt vægt på at skabe genkendelige hverdagsrum, som tillader beboerne at bruge ”byen” på samme vis som alle andre.

Fire boligafsnit er grupperet omkring fælleskøkkener og opholdsrum med varierende og genkendelige gårdhaver og indgangspartier som orienteringshjælp. Et samlende fælleshus med faciliteter for besøgende og personale danner overgangen til børnehaven, sådan at beboere og børn kan mødes og få glæde af hinandens områder og tilstedeværelse.

Boafsnittenes arkitektur i tegl og træ er underspillet, men gedigen og velproportioneret, sådan at der er plads til både fællesskab og privathed, og de enkelte bygningskroppe opleves som klassisk boligarkitektur snarere end som en stor institution.

Fælleshuset har sin egen karakter og rummer velbelyste opholdsrum, arbejdsområder og små butikker der sammen med det grønne landskabs stier, rundgange, små pladser og nicher fuldender oplevelsen af ”landsbyen” Nyvang.

Huset Nyvang tildeles prisen for denne konsekvente helhed, hvor de enkelte bygninger spiller en underordnet rolle i det, der tilsammen bliver et kvalificeret og humant bud på hvordan en institution også kan se ud.”

ByNaturrummet Myretuen

Aftenens anden præmiering gik til Myretuen, som er opstået via et partnerskab mellem Naturstyrelsen Kronjylland, Randers Kommune, Bysekretariatet og Randers Produktionshøjskole. Projektet er opført af lokale håndværkere og med deltagelse af unge fra Randers Produktionshøjskole. Arkitekterne, der står bag projektet, er LETH & GORI samt Elkiær og Ebbeskov Arkitekter. Dommerkomiteen udtalte følgende:

”Myretuen præmieres for sit markante og dog fint afdæmpede arkitektoniske formsprog, der formår at gøre opmærksom på sig selv uden at konkurrere med den natur, som bygningen placerer sig i.

Materialevalget er primært og velvalgt træ, der tilfører en robust og varm karakter til bygningen ude såvel som inde. To sidde-trapper – én inde og én ude – favner og indrammer bygningens store rum, der flot åbner sig med store vinduespartier mod naturen. Som et særligt formgivende element er de store vinduer udført med dybe træreoler, der som sættekasser kan indtages og udsmykkes med små fangster og kreationer lavet af besøgende. På den måde er bygningen i evig forandring og udsmykningen vil følge aktiviteterne i Myretuen og årstidernes gang.

Den lille bygning opleves imødekommende for besøgende i alle aldersgrupper, og sammen med stisystemer i træ, der peger ud i naturen, siddetrapperne og en række mindre elementer inviterer den til leg, læring og aktivitet på kanten af naturen. Her er der plads til samvær for de mange samtidig med fordybelse for de få i naturens store kredsløb og små mirakler.

Myretuen er udført af elever fra Randers Produktionshøjskole, med støtte fra en række fonde, som et yderst relevant studieprojekt og fremhæves desuden for sin sociale styrke; bygningen er således åben for brug hele året, og er et fint lille arnested for menneskers samvær på tværs af aldre og baggrund.”

Det nye sakristi til Sct. Mortens Kirke

Dommerkomiteens ros gik til det nye sakristi til Sct. Mortens Kirke. Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen har været arkitekter på projektet, som særligt fik ros for bearbejdningen af interiøret i koblingen til den eksisterende kirkebygning.

”Det nye sakristi til Sct. Mortens Kirke skal fremhæves for sine fine interiører, hvor kirkens historiske murværk, konstruktioner og rester af kalkmalerier på overbevisende vis danner stemningen i varme og veldetaljerede rum.

Med få, gedigne materialer og en nænsom tilnærmelse til kirkemurens smukke patina danner det nye sakristi en afbalanceret kontrast mellem det nutidige og det historiske og samtidigt gode faciliteter til menighedsrådet.

I sit ydre fremstår bygningen enkel og nok tilpasset kirkens store teglvolumen og blytage i respekt for den oprindelige tilbygning den erstatter, men mindre afklaret i sin detaljering og sammenhæng med det historiske murværks tyngde end i det raffinerede indre.”

Søren Møllers Gade 2

Ombygningen af Søren Møllers Gade 2 modtog ligeledes dommerkomiteens ros. Bag projektet står bygherre Ole Gundersen, Lej og bo Aps samt arkitekt Andreas Ravn. Dommerkomiteen udtalte følgende:

”Transformationen af kommuneskolen fra 1900 skal fremhæves for bygherrens og arkitektens evne og vilje til at omsætte rum og funktioner fra en anden tid til vellykkede og rumlige boliger.

Transformationen finder sin tydelige inspiration i bygningens iboende karakter og kvaliteter, hvor stærke oprindelige arkitektoniske elementer tillades at finde deres nye form i den nye brug. Således ses den oprindelige trappe og skolegangen som markante rumlige elementer, der bidrager til oplevelsen af at boligerne er noget ganske særligt.

Selv nye elementer, som altanerne, føjes nænsomt til uden at kompromittere bygningens oprindelige udtryk. Kombineret med en gavmild rumhøjde og store vinduespartier skaber dette velbelyste og karakterfulde boliger, hvor historien går flot i spænd med moderne boligbehov.”

Dommerkomitéen:

Steen Bundgaard, Socialdemokratiet

Julian Weyer, partner hos C.F. Møller Architects, udpeget af Arkitektforeningen.

Kolja Nielsen, partner hos CEBRA , udpeget af Arkitektforeningen.

Birgit Veje, formand for Bevaringsudvalget i Randers Kommune.

Fra udviklingsudvalget:

Daniel Madié, Det Konservative Folkeparti