Ny Slotsplads på vej

I 2023 og 2024 opdateres Slotspladsen med mere grønt, mere lys, attraktive opholdsmøbler og fremhævning af kunstværket "Et Randersspil".

I dialog med kunstfonden og Vandmiljø Randers er en endelig udformning af forskønnelsen og renoveringen af Slotspladsen ved at tage form. Projektet forventes realiseret i slutningen af 2023. 

Pladsen får et mere samlende udtryk, hvor helheden fremstår mere sammenhængende med tilpasset belysning, nye bænke og beplantning. Med fokus på bæredygtighed genbruges belægning i størst mulig omfang.