Nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger, der ikke allerede via en lokalplan er beskyttet mod nedrivning, er underlagt bygningsfredningsloven kapitel 5.

Der skal først gennemføres en mindst fire uger lang offentlig høring af den ansøgte nedrivning. Randers Kommune skal derpå beslutte, om kommunen vil nedlægge et forbud mod den ønskede nedrivning.

Hvis nedrivningen forbydes, skal kommunen efterfølgende udarbejde en lokalplan for ejendommen.