Ekstraordinær pulje til at lave sommeraktiviteter for børn og unge

Regeringen og en række partier har den 9. juni 2020 truffet aftale om initiativer, der skal sikre, at børn og unge kan få en aktiv sommerferie, som de kan glæde sig til efter et hårdt år med skolelukninger på grund af Covid-19. Det er besluttet at øremærke en del af den samlede kommunale bevilling på 3,4 mio. kr. til at kunne yde økonomisk støtte til ansøgninger fra forsamlingshuse og foreninger uden for Randers by.

Formålet er, at kommuner kan oprette sommeraktiviteter for børn og unge. Sommeraktiviteterne skal som udgangspunkt bestå af både faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring.

Tilskuddet kan anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb eller enkeltstående aktiviteter, herunder eksempelvis løn til personale, til leje af faciliteter og til konkret indhold af aktiviteten.

Undtagelse fra forsamlingsforbuddet

Aftalen skal ses i sammenhæng med, at Regeringen også har vedtaget en undtagelse fra forsamlingsforbuddet på op til 500 personer for sommeraktiviteter for børn og unge.

Målgruppe

Tilskuddet skal gå til både børn og unge bredt i alderen 6-17 år set samt til socialt udsatte børn og deres familier.

Hvem kan søge og hvordan

Forsamlingshuse, borgerforeninger, idrætsforeninger, kulturelle foreninger m.m. uden for Randers By kan søge om økonomisk tilskud senest den 23. juni 2020.

Sommerferieaktiviteterne skal finde sted i skolernes sommerferie i ugerne 27 til og med 32 2020.

Der skal ikke bruges et særligt ansøgningsskema, men en ansøgning pr. mail skal indeholde;

  • En beskrivelse af aktiviteten herunder info om aldersgruppe og evt. samarbejdspartnere
  • Et budget, hvor størrelsen på det ansøgte beløb fremgår
  • Kontakt info, herunder CVR nr.

Der kan søges støtte ved at sende en ansøgning til Randers kommune, Eventsekretariatet, att. Eventchef Mette Bertelsen på meb@randers.dk. Spørgsmål kan rettes til mobil 5156 2004.