Demensstrategi 2022-2025

Demensstrategi fortæller, hvordan vi i Randers Kommune vil hjælpe personer med demens og deres pårørende.

Forord af Ellen Petersen

Ingen må stå alene med demens. Vi er klar til at give en håndsrækning til mennesker med demens og pårørende gennem hele forløbet.

Vi tilbyder hjælp, støtte og vejledning fra første færd, og vi sikrer, at det sker med værdighed, omsorg og respekt for det enkelte menneskes livshistorie.

Vi møder mennesket med demens og de pårørende med stor forståelse for de nye roller, som de skal finde sig til rette i. Samtidig understøtter vi den størst mulige selvstændighed til at tilrettelægge livet og hverdagen, som man ønsker det.

Selv om mennesket med demens og de pårørende har fået et nyt livsvilkår, er der mange muligheder for at bevare en stor del af det gode og meningsfulde hverdagsliv.

Med Randers Kommunes demensstrategi sætter vi rammen for arbejdet med at give mennesker med demens og deres pårørende de bedste vilkår for et godt, trygt og meningsfyldt hverdagsliv. Med veluddannet personale, trygge omgivelser både i hjemmet og i plejeboliger og særligt tilrettelagte aktivitetstilbud, styrker og udvikler vi de nuværende indsatser og har stort fokus på at følge forskningen tæt og implementere nye tiltag på området.

Indsatsen på demensområdet er inddelt i seks fokusområder, hvortil vi knytter en lang række indsatser. Her kan du læse om fokusområderne, og på hjemmesiden randers.dk/demens kan du følge med i konkrete tiltag og tilbud til mennesker med demens og deres pårørende.

Ellen Petersen
Formand for Omsorgsudvalget
Randers Kommune

Et godt forløb for dig og dine pårørende

En god tilknytning til andre mennesker og lokalsamfundet har stor betydning for mennesker med demens. Det er vigtigt, at man føler sig inkluderet, så man bevarer sin identitet og kan dyrke sine interesser på trods af nye udfordringer i livet.

Randers Kommune understøtter tiltag, der giver livskvalitet og motiverer til et aktivt og meningsfuldt hverdagsliv i de forskellige faser i forløbet med demens. Der er mange muligheder for at deltage i aktiviteter og sociale arrangementer, selvom man får brug for mere hjælp og støtte hen ad vejen. Vores indsatser afspejler forskellighed i menneskers livshistorier, baggrund og interesser.

Sådan arbejder vi med det gode forløb

 • Tæt samarbejde mellem dig, dine pårørende og en demenskoordinator.
 • Aktiviteter og arrangementer med socialt fokus i trygge rammer.
 • Træningstilbud med hensyn til personlige interesse og ressourcer.
 • Information og viden om demens for både dig og dine pårørende.
 • Netværk og samtalegrupper for dem, der ønsker at tale med ligestillede.
 • Terapiforløb med fokus på hukommelse, sprog og livskvalitet.
 • Fokus på mennesker med demens med anden etnisk herkomst.
 • Tryghed i overgangen fra eget hjem til plejebolig.
 • Lindrende behandling i samarbejde med fagpersoner.

Vidste du ...

... at Randers Naturcenter tilbyder mange forskellige arrangementer specielt for mennesker med demens og deres pårørende? Det kan være sang om bålet, en hyggelig sejltur på Gudenåen og et kig på årstidens dyreliv. Se mere på Randers Naturcenters hjemmeside.

Citat fra deltager i demenstilbud

"Jeg er meget glad for at træne. På motionscyklen går det derud af for fuld hammer. Vi kommer også til alt det sociale. Vi fire på holdet kender jo hinanden ud og ind." – citat Karsten, deltager i træning i demenstilbuddet på Møllevang.

En håndsrækning fra starten

En mistanke om demens starter, når man bemærker, at noget ikke er som det plejer eller bør være. Mistanken kan opstå hos en medarbejder på omsorgsområdet, der er velbevandret i tegnene på demens, eller man kan opleve en ændring i adfærd hos sig selv eller sine pårørende. Allerede fra dette øjeblik kan vi hjælpe med rådgivning og støtte til undersøgelse og udredning.

Uanset graden af demens er vi klar med en håndsrækning fra starten af forløbet med en bred vifte af tilbud med fokus på blandt andet træning, aktiviteter, viden og netværk. De rette tiltag og et godt samarbejde kan bidrage til, at mennesket med demens og de pårørende kan fortsætte hverdagslivet så længe som muligt.

En håndsrækning er også navnet på det nationale demenssymbol, som kan bæres af mennesker med demens som tegn på, at man kan få brug for hjælp og støtte.

Sådan arbejder vi med en håndsrækning fra starten

 • Tidlig opsporing i samarbejde med læger og andre fagpersoner.
 • Tæt kontakt til demenskoordinatorer allerede ved mistanke om demens.
 • Forebyggende hjemmebesøg.
 • Arrangementer med fokus på sundhed og forebyggelse.
 • Undervisningstilbud om demens og udbredelse af viden om tidlige tegn på demens.

Vidste du ...

... at demens kan forebygges? En sund livsstil og træning for både krop og hjerne kan både forebygge og udskyde udvikling af symptomer. Læs mere på hjemmesiden for Nationalt Videnscenter for Demens.

Støtte til dig som pårørende

Som pårørende er du langt hen ad vejen den vigtigste omsorgsperson for mennesket med demens. Vi tilbyder råd, støtte og vejledning til at leve et godt og trygt hverdagsliv, selvom hverdagen er forandret og til stadighed vil forandre sig.

De fleste pårørende har også brug for at bibeholde så meget som muligt af hverdagslivet med egne interesser, socialt liv og eventuelt job. Det kræver gode tilbud til mennesker med demens, så du som pårørende kan være tryg ved, at der samtidig bliver taget hånd om din partner på fastlagte tidspunkter. Vi målretter vores tilbud så godt som muligt til mennesker med forskellige ønsker og behov.

Sådan arbejder vi med støtte til dig som pårørende

 • Godt samarbejde mellem borgere, pårørende og omsorgsmedarbejdere.
 • Samtale- og netværksgrupper for dig som pårørende.
 • Støtte til at håndtere svære følelser, når ægtefælle/samlever flytter i plejebolig.
 • Psykologtilbud til ægtefælle/samlevende med pårørende i specialboligtilbud.
 • Udvikling af tilbud om aflastning i eget hjem, dagtilbud og midlertidigt døgnophold.

Citater fra pårørende

"Jeg ringede til en demenskoordinator, allerede da jeg fik mistanke om, at min mor var ved at blive dement. Jeg blev mødt af venlighed og rummelighed, og jeg fik støtte og gode råd til den proces, jeg skulle igennem. Randers Kommune har rigtig mange gode tilbud til pårørende, og jeg vil anbefale alle at gøre brug af dem." – citat Anette Søby, pårørende.

"Vi har fået en fantastisk god støtte fra demenskoordinatorerne hele vejen igennem. For eksempel blev der holdt et informationsmøde kun for os og vores venner og bekendte. Her fik vi blandt andet fælles information om sygdomsforløbet og kunne stille spørgsmål. Det er noget af det bedste, vi har gjort, og jeg vil anbefale det til alle i samme situation." – citat Ole Nielsen, pårørende.

Demensvenlig indretning af hjem og plejebolig

Et menneske med demens trives bedst i vante omgivelser og overskuelige rammer – både inde og ude. Vi tilbyder rådgivning til demensvenlig indretning af eget hjem, hvor enkelthed og genkendelighed er essentielt.

Hvis det bliver nødvendigt med en plejebolig, er det vigtigt at overføre så meget indretning som muligt fra eget hjem. Randers Kommunes pleje- og ældrecentre er indrettet, så beboerne kan bevare fysiske og sociale færdigheder så længe som muligt. I fællesrum og på udearealer er der fokus på tryghed, hjemlighed og hygge.

Sådan arbejder vi med demensvenlig indretning

 • Rådgivning til mennesker med demens og pårørende om indretning af eget hjem.
 • Specialiserede boligtilbud for mennesker med demens.
 • Indretning af fællesområder med fokus på tryghed og overskuelighed.
 • Omgivelser med inspiration til aktivitet, socialt samvær og sanseindtryk.

Vidste du ...

... at man kan indrette sit eget hjem, så det bliver lettere for et menneske med demens at udføre kendte opgaver og være tryg i hjemmet? Du kan få hjælp og støtte til demensvenlig indretning af Randers Kommunes demenskoordinatorer.

Tryghed i lokalsamfundet

At færdes i kendte omgivelser i lokalsamfundet giver livskvalitet og mulighed for at bevare selvstændighed så længe som muligt. For et menneske med demens er det vigtigt at blive mødt med forståelse og tålmodighed, og derfor arbejder Randers Kommune med at udbrede kendskabet til demens – både blandt borgere, lokale foreninger, erhvervsdrivende og kulturinstitutioner.

Formålet er, at så mange som muligt er klædt på til at møde mennesker med demens og tilbyde hjælp og støtte, hvis det bliver nødvendigt.

Sådan arbejder vi med at skabe tryghed i lokalsamfundet

 • Udbredelse af kendskab til demenssymbolet, der kan bæres af mennesker med demens.
 • Oplysning om demens til borgere i alle aldre i Randers Kommune.
 • Samarbejde med foreningslivet med fokus på borgere med let til moderat demens.
 • Medarbejdere i butikker tilbydes undervisning i demens.
 • Rekruttering af frivillige til gå- og cykelture for mennesker med demens.

Citat fra borgervejleder

"En dag stod en ældre dame ved skranken i Borgerservice og var forvirret – hun kunne ikke huske, hvad hun skulle. Jeg opdagede, at hun bar det nationale demenssymbol og herefter var det meget lettere at forstå hendes udfordring og give hende den hjælp, hun havde behov for." – citat Berit Isling, borgervejleder i Randers Kommune.

Det nationale demenssymbol

Mennesker med demens kan bære det nationale demenssymbol som pin og derved signalere, at de kan få brug for en håndsrækning.

Vidste du ...

... at det har stor betydning for livskvaliteten for et menneske med demens at fortsætte det kendte hverdagsliv så længe som muligt? Social kontakt, fysiske aktiviteter og selvstændighed har stor indflydelse på udvikling af forløbet med demens.

Veluddannet personale

Mennesker med demens og deres pårørende har brug for at blive mødt af kompetent personale med omsorg, tålmodighed, overskud og stor viden om demens. Det kræver specialviden, særligt i forbindelse med komplekse situationer, og Randers Kommune uddanner løbende medarbejdere i anerkendte pædagogiske metoder.

Omsorgen for et menneske med demens tager udgangspunkt i det enkelte menneskes livshistorie og ressourcer. I takt med, at vi lærer mennesket at kende, bliver det lettere at aflæse og tilrettelægge indsatsen for hver enkelt.

Sådan arbejder vi med at sikre veluddannet personale

 • Løbende kompetenceudvikling af personale i omsorgsområdet.
 • Værdighedsmodel med fokus på blandt andet inddragelse og samarbejde med pårørende.
 • Særlig uddannelse af nøglepersoner på demensområdet.
 • Tværfaglige møder med fokus på støtte til beboere med særlige udfordringer.
 • Demenskorps med særligt uddannede medarbejdere til støtte af øvrigt personale.

Vidste du ...

... at du har mulighed for hjælp og støtte allerede fra den første mistanke om demens opstår? Randers Kommune har tre demenskoordinatorer, der er klar til at hjælpe dig. Find kontaktoplysninger på randers.dk/demens.

Det bygger demensstrategien på

Demensstrategien bygger på:

 • Undersøgelsen på omsorgsområdet ved Implement 2020-2021
 • Demens uge 19 i 2021 med fokus på tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
 • Demenstopmødet i Aarhus 2021
 • Besøg i demensplejecentrene Skovvang i Aarhus og Bryghuset i Svendborg 2021
 • Fokusgruppeinterview med mennesker med demens og pårørende 2022
 • Demenskonference i februar 2022
 • "National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens" fra Sundhedsstyrelsen
 • "National handleplan for demens 2025" fra Ældreministeriet.

Yderligere information

Find information om Randers Kommunes tilbud til mennesker med demens og deres pårørende på randers.dk/demens.