Forebyggende hjemmebesøg

Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en samtale til seniorer med en forebyggelseskonsulent.

Forebyggende hjemmebesøg betyder, at du kan få besøg i eget hjem af en erfaren sundhedsfaglig medarbejder, der har tavshedspligt. Sammen kan I drøfte din aktuelle livssituation og det, der er vigtigt for dig i hverdagen. I kan f.eks. tale om:

 • dit sociale liv, f.eks. netværk/relationer, aktiviteter
 • dit mentale liv, f.eks. humør, hukommelse, ensomhed
 • dine tanker om fremtiden
 • kost, rygning, alkohol og motion
 • kommunale, frivillige og lokale tilbud
 • problemer med vandladning, vejrtrækning eller andet.

Du er velkommen til at lade en pårørende eller en fra dit netværk deltage i samtalen.

Du behøver ikke at have konkrete udfordringer for at tage imod et forebyggende hjemmebesøg.

Hvem kan få besøg?

Randers Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg:

 • hvis du er 65 år eller derover og står i en svær livssituation
 • når du fylder 70 år, hvis du bor alene
 • når du fylder 75 år
 • når du fylder 80 år
 • hvert år fra du fylder 82 år.

Hvis du er 70, 75 eller 82 år og derover får du et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Når du fylder 80 år, får du et brev med dato og klokkeslæt for et forebyggende hjemmebesøg, og vi ringer til dig for at sikre, at du har fået brevet. Du får brevet via Digital Post, medmindre du er fritaget for Digital Post. Hvis du er fritaget for Digital Post, får du tilsendt et almindeligt papirbrev.

Hvis du er 65 år eller derover og har brug for et forebyggende besøg, fordi du står i en svær livssituation, skal du selv kontakte det forebyggende team. Det kan f.eks. være, hvis:

 • du er kommet i en situation, hvor dit livsgrundlag har ændret sig, f.eks. ved alvorlig sygdom
 • du er blevet udskrevet fra sygehuset
 • din ægtefælle/samlever er flyttet på plejehjem
 • du har mistet din ægtefælle/samlever
 • du befinder dig i en særlig sårbar livssituation, f.eks. hvis du føler dig ensom eller psykisk sårbar
 • du er lige flyttet til kommunen og har behov for et netværk.

Hvis du bor på ældrecenter, eller hvis du i forvejen modtager personlig pleje og praktisk hjælp, tilbydes du ikke forebyggende hjemmebesøg.

Kontakt

Du kan sende en mail om forebyggende hjemmebesøg til forebyggendehjemmebesoeg@randers.dk. Du kan også indtaste din adresse nedenfor og se, hvilken medarbejder i dit område du kan ringe til om forebyggende hjemmebesøg.