Sygepleje

Randers Kommune tilbyder sygepleje til alle borgere i tilfælde af sygdom, hvor en sygeplejefaglig indsats er påkrævet.

Du vil som udgangspunkt få tilbudt sygepleje i en af kommunens sundhedsklinikker. Du kan dog også få tilbudt sygepleje via skærm eller i dit eget hjem, hvis dette er mere hensigtsmæssigt.

Det er gratis at modtage kommunal sygepleje, og der stilles sygeplejeartikler til rådighed afhængig af dit behov.

Randers Kommune har forskellige sundhedsklinikker rundt omkring i kommunen. Du skal ringe til den kommunale sygepleje og aftale med en sygeplejerske, hvilken af sundhedsklinikkerne, du skal bruge.

Du kan kun få sygepleje på en sundhedsklinik efter forudgående aftale.

I sundhedsklinikken kan du f.eks. få:

 • vejledning i forhold til kronisk eller nyopdaget sygdom
 • medicindispensering i tilfælde, hvor du ikke selv kan dispensere, og det ikke er muligt at få dosispakket medicin
 • lægeordinerede medicinske behandlinger; for eksempel injektion og øjendrypning
 • behandling med intravenøse (i.v.) væsker
 • sårbehandling
 • kompressionsbehandling
 • måltagning til kompressionsstrømper
 • pleje og anlæggelse af kateter
 • psykisk pleje og omsorg
 • støtte og oplæring i sårbehandling, øjendrypning, på- og aftagning af kompressionsstrømper, medicindispensering og injektioner, så du eller dine pårørende selv kan varetage opgaven.

Fordele ved at modtage sygepleje i en sundhedsklinik

 • Du får den mest optimale behandling på en sundhedsklinik, da sygeplejerskerne har alt nødvendigt udstyr lige ved hånden.
 • Turen til sundhedsklinikken bidrager til din fysiske og mentale sundhed.
 • I modsætning til ved et fysisk sygeplejebesøg i hjemmet kan du selv være med til at bestemme tidspunktet for sygepleje på en sundhedsklinik og dermed bedre planlægge din dag.

Transport til sundhedsklinikken

Du skal selv transportere dig til sundhedsklinikken - eventuelt med hjælp af pårørende, flextrafik, offentlig transport, taxa eller andet.

Du betaler selv eventuelle udgifter til transport.

Oversigt over sundhedsklinikker

Sundhedsklinikken Lindevænget
Vestergade 62, 8900 Randers C

Sundhedsklinikken Nellemann & kompressionsklinikken
Hospitalsgade 10, 8900 Randers C

Sundhedsklinikken Borupvænget
Gl. Hobrovej 136, 8920 Randers NV

Sundhedsklinikken Kollektivhuset
Viborgvej 98, indgang B, 8920 Randers NV

Sundhedsklinikken Møllevang
Garnisonsvej 6, 8930 Randers NØ

Sundhedsklinikken Rosenvænget
P. Knudsensvej 6, 8930 Randers NØ

Sundhedsklinikken Svaleparken
Svalevej 11, Assentoft, 8960 Randers SØ

Sundhedsklinikken Tirsdalen
R. Hougårdsvej 42, 8960 Randers SØ

Sundhedsklinikken Åbakken
Bakkevænget 1, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J

Kontinensklinikken
Biografgade 3, 8900 Randers C

Du kan i nogle tilfælde modtage sygepleje via en skærm, hvor du og en sundhedsfaglig medarbejder ser hinanden og taler sammen, i stedet for et fysisk besøg.

Du behøver ikke have forstand på computere for at få sygepleje via skærm, og det er gratis at låne skærmen hos Randers Kommune.

Via skærmen kan du for eksempel få:

 • støtte til at tage medicin, f.eks. tabletter, inhalation, øjendrypning og injektion
 • støtte til at dispensere medicin
 • støtte i at varetage behandling, f.eks. sårbehandling
 • psykisk pleje og omsorg.

Skulle der blive behov for det, kan sygeplejen være hos dig inden for kort tid.

Fordele ved at modtage sygepleje via en skærm

 • Du bevarer muligheden for at klare mere selv.
 • Du bevarer muligheden for at føle dig privat i dit hjem.
 • I modsætning til ved et fysisk sygeplejebesøg i hjemmet kan du selv være med til at bestemme tidspunktet for sygepleje via skærm og dermed bedre planlægge din dag.

Du kan få hjemmesygepleje i dit eget hjem, hvis dette er nødvendigt.

Du kan få sygepleje døgnet rundt afhængig af dine behov.

Hjemmesygepleje i eget hjem kan f.eks. bestå af:

 • behandling
 • pleje og omsorg
 • støtte til pårørende
 • vejledning og rådgivning
 • psykisk støtte og omsorg
 • pleje ved alvorlig sygdom
 • oplæring så du selv kan udføre opgaven eller dele af opgaven.

Når du modtager hjemmesygepleje, er dit hjem også sygeplejens arbejdsplads. Derfor er der en række krav, som du skal overholde af hensyn til arbejdsmiljøet i dit hjem. Læs mere om arbejdsmiljø i hjemmet.

Hvordan får jeg sygepleje?

Hvis du har behov for sygepleje, kan du blive henvist af sygehuset, vagtlægen og/eller din praktiserende læge.

Du kan også selv henvende dig til den kommunale sygepleje. Indtast din adresse nedenfor og find nummeret til den kommunale sygepleje i dit område.

Sygeplejeforløb

Den kommunale sygepleje vil i samarbejde med dig vurdere dit behov for sygepleje og planlægge dit sygeplejeforløb, så det er meningsfuldt for dig.

Du får tilbudt vejledning, oplæring eller hjælpemidler, så du kan klare mest muligt selv så længe som muligt

Dit behov for sygepleje bliver løbende vurderet.

Hjælp til medicin

Hvis du skal have hjælp til medicin, skal du være opmærksom på, at dispensering af medicin som udgangspunkt foretages af apoteket i form af dosisdispensering. Du skal selv købe din medicin og sørge for, at den er til rådighed, når sygeplejen skal dispensere.

Besøgende fra en anden kommune

Hvis du er på besøg fra en anden kommune og har brug for sygepleje under dit besøg, skal du medbringe en opdateret sygeplejefaglig udredning og handlingsanvisning på indsatserne fra sygeplejen i din hjemkommune.

Som regel vil din hjemkommune tage fat i sygeplejen i Randers Kommune på dine vegne.

Samarbejde med pårørende

Den kommunale sygepleje vil meget gerne inddrage dine pårørende i samarbejdet. Dels fordi det kan bidrage til, at du får et godt sygeplejeforløb, og dels fordi at dit sygdomsforløb også kan være en stor omvæltning for dine pårørende.

Den kommunale sygepleje tilbyder vejledning og støtte til både dig og dine pårørende.

Mislighold af aftaler

Hvis du oplever mislighold af de indgåede aftaler med den kommunale sygepleje, skal du ringe og bede om at tale med lederen. Indtast din adresse ovenfor og find nummeret til den kommunale sygepleje i dit område.

Hvis sygeplejen oplever, at samarbejdet ikke fungerer, og at aftaler ikke bliver overholdt, kan du blive kontaktet af sygeplejelederen for at afklare situationen.

Aflysning af besøg

Hvis du vil flytte eller aflyse et besøg, skal vi vide det hurtigst muligt. Indtast din adresse ovenfor og find nummeret til den kommunale sygepleje i dit område, som du skal ringe til for at melde afbud.

Hvis du ikke er hjemme

Hvis du ikke har meldt afbud, og vi ikke kan træffe dig hjemme, er vi forpligtede til at være opsøgende. Det kan være ved at kontakte dine pårørende eller naboer og eventuelt ved at få adgang til din bolig ved hjælp af en låsesmed.

Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, skal du selv betale eventuelle udgifter til låsesmeden.

Behandling af oplysninger, klager og erstatning

Når hospitalet eller din læge gives os besked om, at du har behov for sygepleje, begynder vi at føre en journal med dine oplysninger. Det har vi pligt til ifølge Sundhedsloven.

Journalen er synlig for kommunens relevante medarbejdere i Sundhed, Kultur og Omsorgsforvaltningen. Vi bruger oplysningerne i journalen til at sikre sammenhæng i dit forløb.

I det daglige inddrager og informerer medarbejderne dig om, hvad de dokumenterer i din journal.

Din borgerjournal

Din Borgerjournal finder du de oplysninger, som Randers Kommune har registreret om, hvad du modtager af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, genoptræning, personlige hjælpemidler og forebyggende hjemmebesøg.

Der er også adgang til en kalender, hvor du kan se aftaler med medarbejdere og datoer for besøg og træning. Du kan også ændre dine kontaktoplysninger i systemet.

Din pårørende, værge eller anden betroet person kan også du få lov til at se din journal med en digital fuldmagt, der kan udstedes via MitID. Anmod om en fuldmagt.

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du har oplevet fejl i den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget i kommunen. Du kan f.eks. klage over den sygepleje eller den genoptræning, du har fået.

Sundhedsfaglig behandling dækker blandt andet over:

 • undersøgelse, diagnose og behandling
 • information om og samtykke til behandling
 • journalføring
 • sundhedspersoners tavshedspligt.

Hvordan klager du?

Det er et lovkrav, at du skal klage digitalt via en selvbetjeningsløsning. Du finder klageskemaet på borger.dk, hvor du skal logge på med MitID.

Læs mere om klager over sundhedsfaglig behandling på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.

Du kan søge om erstatning ved Patienterstatningen, hvis du oplever, at din behandling eller medicin har gjort, at du har fået det værre. Dette beskriver Patienterstatningen som, at du har fået påført en behandlingsskade eller en lægemiddelskade.

Hvordan søger du?

Du kan søge erstatning på flere måder:

 • Søg erstatning elektronisk på Patienterstatningens hjemmeside ved hjælp af MitID.
 • Print et ansøgningsskema, udfyld og send til Patienterstatningen.
 • Ring til Patienterstatningen på tlf. 33 12 43 43 for råd og vejledning.

Patienterstatningen anbefaler, at du søger erstatning elektronisk – det giver dig også mulighed for at følge din sag.

Det er ikke nødvendigt at bruge en advokat. Vælger du alligevel en advokat, skal du selv betale udgifterne.