Helbredstillæg

Som folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler kan du søge helbredstillæg til udgifter i forbindelse med medicin og behandlinger.

Almindeligt helbredstillæg

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 1. januar 2003.

Få hjælp i Borgerservice

Har du brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, kan du ringe til Den Digitale Hotline på telefon 7020 0000.

I dag skal du klare mange ting digitalt. Hvis du ikke er digital, kan du bestille tid og få hjælp i Borgerservice til helbredstillæg. Husk, at du altid skal bestille en tid, før du møder op i Borgerservice. 

Din formues betydning

For at få helbredstillæg må du ikke have en likvid formue større end 95.800 kr. (2023). Det gør ingen forskel, om du er enlig, gift eller samlevende - jeres samlede likvide formue må ikke være større end 95.800 kr. (2023). Likvid formue er f.eks. opsparing i banker eller værdien af obligationer, pantebreve, aktier og investeringsforeningsbeviser.

Formuegrænsen gælder på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

Du kan opdatere din formue her 

Så meget kan du få i helbredstillæg

Helbredstillægget størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

Et helbredstillæg dækker op til 85 % af dine egne udgifter.

Udvidet helbredstillæg

Du kan få udvidet helbredstillæg til tandbehandling, briller og til fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen. Kommunen vurderer, om udgiften eller behandlingen er nødvendig.

Kommunen kan indgå såkaldte prisaftaler med bestemte butikker eller behandlere, f.eks. tandlæger, optikere eller fodbehandlere. Du kan vælge at få hjælp hos en anden end dem, kommunen har indgået prisaftale med, men så skal du selv betale en eventuel prisforskel.

Prisaftaler

Ved ansøgning om hjælp til udvidet helbredstillæg til tandbehandling skal skema om behandlingsoverslag fra tandlægen vedlægges ansøgningen.

Overslag på tandbehandling

Randers Kommune har en prisaftale med Tandklinikken i Sundhedshuset, Dytmærsken 10, 8900 Randers C.

Randers Kommune har en prisaftale med Optiker Louis Nielsen, Østervold 15, 8900 Randers C.

Randers Kommune har fra 1. juni 2023 indgået prisaftale med Klinik for fodterapi ved Lea Jensen.

Gå til Fodterapi ved Lea Jensens hjemmeside

Så meget kan du få i udvidet helbredstillæg

Får du udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling, kan du få dækket op til 85 % af den faktiske pris. Hvis kommunen har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, du søger om, kan du få dækket op til 85 % af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, du selv skal betale.

Refusion af udgifter til behandling

Hvis du har fået bevilget helbredstillæg, og du har betalt for behandlinger/ydelser, uden at dit tilskud er blevet fratrukket på din regning, kan du anmode kommunen om at få refunderet dit udlæg.